Довідковий апарат ОПИСИ ПОКАЖЧИК

ПОКАЖЧИК (внутрішні описи документів справ) до 76 справ фонду Ф. 234, "Подільське відділення Селянського поземельного банку", 1801–1919 рр., які містять Плани поміщицьких маєтків і селянських земель Подільської губернії у межах повітів.

ПОКАЖЧИК (внутрішні описи документів справ) до фонду Ф. 234, "Подільське відділення Селянського поземельного банку"

 

Довідково. Подільське відділення Селянського поземельного банку (Ф. 234, 16407 од. зб., 1801–1919 рр.Описи. Рос. Мова) розпочало працювати 10 квітня 1883 р. згідно з Положенням про Селянський поземельний банк Росії. Відділення надавало селянам позики на придбання землі, які видавалися готівкою, отриманою від випуску цінних паперів – державних свідоцтв Селянського поземельного банку. Згідно з статутом 1895 р. відділення отримало право скуповувати поміщицькі землі з метою перепродажу їх селянам. Ліквідоване 1920 р.