Методичні розробки

        

                                                                                               

 

                                                                                                                                  

                                      

                                                                                                        

                                                                                                                                                                         

                                      

                                               

                                                

Організація здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду: Методичні рекомендації / Державний архів Хмельницької області; Автор-укладач С.Р.Михайлова –Хмельницький, 2010. – 36 с.

 

СХВАЛЕНО: Рішенням науково-методичної ради Державного архіву Хмельницької області протокол від 06.12.2010 р. № 20

 

Методичний посібник розрахований на працівників державних архівних установ, архівних відділів міських рад і має на меті сприяти організації та здійсненню одного із важливих та постійних напрямків роботи архіву – перевіряння наявності та стану документів Національного архівного фонду. Подається також методика та вимоги щодо виконання завдань, плану заходів, передбачених Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду у Хмельницькій області на 2010-2014 роки.Організація виставкової роботи в архівних установах. Методичні рекомендації. – Хмельницький, 2010. – 24 с.

 

Друкується за рішенням науково-методичної ради Державного архіву Хмельницької області (протокол № 20 від 06.12.2010 р.)

 

У методичних рекомендаціях узагальнено досвід і викладено основні положення з організації виставкової роботи. Методичні рекомендації складено на допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад Хмельницької області.


 


Методичні рекомендації по виконанню запитів соціально-правового характеру. – Хмельницький, 2010. – 19 с.

 

Друкується за рішенням експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмельницької області (протокол № 8 від 30.09.2004р.)

 

У посібнику узагальнено досвід і викладено основні положення по виконанню запитів соціально-правового направлення. Посібник складено на допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, працівникам відділу інформації та використання документів обласних архівів.

Завантажити посібник детальніше