Публікації

2019 рік

 

1. Байдич В. Г., Галатир В.В., Олійник Ю.В. Університетське життя в м. Кам’янці – Подільському у січні – березні 1919 р. на сторінках часопису „Життя Поділля” (до 100-річчя Кам’янець – Подільського державного українського університету) // Вісник Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: до 100-річчя від заснування Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С.15-24.

2. Олійник Ю.В. Діяльність архівних установ Кам’янець – Подільської області в 1940-1941 роках ХХ століття //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково - краєзнавчий збірник /[редкол.: Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. 2019 – Вип.20. – С.36 - 40.

3. Байдич В.Г., Байдич В.О. Документи армійського середовища у Старокостянтинові восени 1917 року // Вісник Державного архіву Хмельницької області „Подільська Старовина”. №1(4) 2019. С. 21-26.

4. Байдич В.Г., Галатир В.В. Видавнича, дослідницька та наукова робота Державного архіву Хмельницької області в 2015-2018 роках // Вісник Державного архіву Хмельницької області „Подільська Старовина” №1(4) 2019. – С. 26-33.

5. Бурдуваліс К.М. Культура, медицина, освіта і архіви: точки перетину // Вісник Державного архіву Хмельницької області „Подільська Старовина” №1(4) 2019. – С. 48-56.

6. Олійник Ю.В. Архівна справа на Хмельниччині в середині 20-х років ХХ ст.: створення та діяльність окружних архівних управлінь // Вісник Державного архіву Хмельницької області „Подільська Старовина” №1(4) 2019. – С. 192-196.

7. Лях Г.В. До питань історіографії сучасних регіональних досліджень документальних архівних матеріалів Подільської духовної консисторії (1795-1920- ті рр.) // Вісник Державного архіву Хмельницької області „Подільська Старовина” №1(4) 2019. – С. 179 -184.

8. Тараненко Л.О. Державний архів Хмельницької області як інформаційний центр комунікації // Вісник Державного архіву Хмельницької області „Подільська Старовина” №1(4) 2019. – С. 221-225.

9. Галатир В. Що читали на Поділлі століття тому?// В. Галатир. – Подільські вісті. – 18 липня. 2019. – № 29. – С.5.

10. Галатир В. Український дипломат Ян – Стефан – Мар’ян Токаржевський – Карашефич: перші кроки на шляху Європеїзації України / В. Галатир //Зовнішні справи. – №4-5, 2019.– С.24-30.

11. Олійник Ю.В. Матеріали фонду Р-1084 як джерело дослідження становлення та розвитку освіти на Дунаєвеччині в 50-х – 70-х рр. ХХ ст.

12. Байдич В.Г. Боротьба Якова Гальчевського проти більшовицької влади в 1921-1924 роках на Поділлі.

13. Олійник Ю.В. Документи фонду Маківського районного виконавчого комітету як джерело дослідження діяльності радянської влади у 20-х роках ХХ ст. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: збірник науково-краєзнавчих праць /[редкол.: Прокопчук В.С., Ісакова І.А., Баженов Л.В. та ін.]. Дунаївці; Кам’янець – Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019. Вип.7. С.182-187.

14. Олійник Ю.В. Історія сіл Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади (за матеріалами газети „Ленінський шлях”) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: збірник науково-краєзнавчих праць /[редкол.: Прокопчук В.С., Ісакова І.А., Баженов Л.В. та ін.]. Дунаївці; Кам’янець – Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019. Вип.7. С.173 - 177.

15. Байдич В.Г., Галатир В.В. Римо – католицька релігійна громада с. Морозів у 20-х ХХ ст. // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: збірник науково-краєзнавчих праць /[редкол.: Прокопчук В.С., Ісакова І.А., Баженов Л.В. та ін.]. Дунаївці; Кам’янець – Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019. Вип.7. С.459 – 474.

16. Байдич В.Г., Байдич В.О., Байдич О.В. Попурі із матеріалів Старокостянтинівського повітового суду //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково - краєзнавчий збірник /[редкол.: Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. 2019 – Вип. 22. – С.81 - 86.

17. Байдич В.Г., Олійник Ю.В., Галатир В.В. Побачила світ книга Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково - краєзнавчий збірник /[редкол.: Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. 2019 – Вип. 22. – С.251 - 253.

18. Галатир В.В. Реалізація програми транскордонного співробітництва через призму українсько-польських взаємовідносин в галузі туризму// Матеріали VIII-ї міжнародної наукової конференції „Українсько-польські наукові діалоги”. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2019. С.33-35.

19. Галатир В.В. Університетське життя у Кам’янці – Подільському в добу Директорії УНР на сторінках часопису „Життя Поділля” // Кам’янець – Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: матеріали Vміжнародної науково-практичної конференції, м.Кам’янець – Подільський, 7-8 жовтня 2019 р. /[ редкол.: С.А. Копилов (гол), Л.В. Баженов, В.А. Дубінський та ін.]. Кам’янець – Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. С. 84-90.

20. Олійник Ю.В. Кам’янець – Подільський в роки нацистської окупації. // Кам’янець – Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: матеріали Vміжнародної науково-практичної конференції, м.Кам’янець – Подільський, 7-8 жовтня 2019 р. /[ редкол.: С.А. Копилов (гол), Л.В. Баженов, В.А. Дубінський та ін.]. Кам’янець – Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. С. 160-163.

21. Лях Г.В. Діяльність церковно-парафіяльних братств початку ХХ століття на теренах Поділля//Архіви України. №3, 2019. С.137-148.

 

 

2018 рік


 

1. Байдич В. Г. Життя та діяльність Якова Гальчевського в архівних документах//Хмельницькі краєзнавчі студії: науково- краєзнавчий збірник /[редкол.:Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. 2018 – Вип.13. – С.36 - 40.

2. Байдич В. Г. Репресоване духовенство Поділля// Репресоване духовенство Поділля у ХХ столітті: матеріали круглого столу/ [редкол.: В.Г. Байдич, (голова), Ю.В. Олійник, В.В. Галатир]. – Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2018. – С. 3-8.

3. Байдич В.Г. Виставкова діяльність Державного архіву Хмельницької області у 2012-2018 рр. //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково- краєзнавчий збірник /[редкол.:Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. – Вип.14. – С.29 – 37.

 

Олійник Ю.В.

4. Олійник Ю.В. Загальноосвітні заклади Рахнівської волості на початку 20-х років ХХ століття //День Соборності України: історико-політологічні дискусії (до 100 річчя бою під Крутами (29.01.1918 року): зб.наук.пр. /гол. ред. Л.Г. Білий. Хмельницький: Вид.-во Хмельницьк. Ін.-ту МАУП, 2018. – Вип. 5. С.81-85.

5. Олійник Ю.В. Територіально – адмінстративний устрій Дунаєвечини: Рахнівське волосне правління  (1921-1923 рр.) //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково- краєзнавчий збірник /[редкол.:Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. – Вип.13. – С.171 – 175.

6. Олійник Ю.В. Православна церква Поділля в роки нацистської окупації // Репресоване духовенство Поділля у ХХ столітті:матеріали круглого столу/ [редкол.: В.Г. Байдич, (голова), Ю.В. Олійник, В.В. Галатир]. – Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2018. – С. 83-89.

7. Олійник Ю.В. Початкова освіта в Ушицькому повіті в 60-90-х роках ХІХ ст. // Історія, культура та освіта: християнський вимір: зб.наук.пр. /гол. ред. Л.Г. Білий. Хмельницький: Вид.-во Хмельницьк. Ін.-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. С.117-120.

8. Олійник Ю.В. Політика нацистської окупаційної влади у соціокультурній сфері на окупованій території Камˊянець – Подільської області //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково- краєзнавчий збірник /[редкол.:Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. – Вип.14. – С.176 – 181.

9. Олійник Ю.В. Документи фонду Р-1050 Маківський районний виконавчий комітет як джерело дослідження історії населених пунктів Дунаєвеччини.

10. Олійник Ю.В. Життєвий та творчий шлях єпископа Діонісія Дамаскіна //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково- краєзнавчий збірник /[редкол.:Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. – Вип.15. – С.154 – 165.

 

Галатир В.В.

 

11. Галатир В.В. Найдавніша писемна згадка та заснування села Чабанівка Ушицького повіту //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково- краєзнавчий збірник /[редкол.: Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп.секр. та ін.] – ФОП Стрихар А.М. – Вип.13. – С.40-47.

12. Галатир В. В. Новомученик із Поділля //Репресоване духовенство Поділля у ХХ столітті:матеріали круглого столу/ [редкол.: В.Г. Байдич, (голова), Ю.В. Олійник, В.В. Галатир]. – Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2018. – С. 28-32.

 

 


2017 рік


 

 Байдич В.Г. Науково-видавнича діяльність архіву за 2012-2015 роки/В.Байдич //Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –Т.22.– С.626-633.

 Байдич В.Г. Нехай в архів приходять люди /В. Байдич //Марічка News. – 25січня. – 2017.

 Байдич В.Г. Трагічні сторінки архівної справи на Поділлі /В. Байдич //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. –Ви. 10. – С.41-56.

 Байдич В.Г. Документи Старокостянтинівського городового магістрату XVІІІ ст. в фондах Державного архіву Хмельницької області / В.Байдич // Князі Отрозькі в історії Центрально- Східної Європи: минуле: минуле і сучасність: Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р. /редкол.: А.Г. Філінюк, О.М. Завальнюк, В.І. Якубовський. – ФОП Бицик Ю.В., 2017. – С. 172-174.

 Байдич В.Г. О.М. Завальнюк – лауреат обласної премії імені українського історика Пилипа Клименка /В. Байдич // У пошуках історичної правди. До 65-ти річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка О.М. Завальнюка. – Кам'янець – Подільський : Аксіома, 2016. – С. 92-98.

Байдич В.Г. Антирелігійна діяльність радянської влади проти римо-католицької церкви в Україні (1958-1960 рр.) /В.Г. Байдич //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. – Вип. 11.– С.64-79.

 Олійник Ю.В. Діяльність архівних установ Кам'янець – Подільської області в 40-х роках ХХ ст./Ю.Олійник //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. – Вип. 10. – С.219-224.

 Олійник Ю.В. Внесок жителів Старокостянтинівщини у перемогу над нацистською Німеччиною /Ю. Олійник // Князі Отрозькі в історії Центрально- Східної Європи: минуле: минуле і сучасність: Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р. /редкол.: А. Г. Філінюк, О.М. Завальнюк, В.І. Якубовський. – ФОП Бицик Ю.В., 2017. – С. 124-127.

Олійник Ю.В. Архівна справа на Хмельниччині в середині 20-х років ХХ ст.: створення та діяльність окружних архівних управлінь /Ю.В. Олійник //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. – Вип. 11.– С.222-227

 Галатир В.В. До питання про створення церковно-парафіяльної школи с.Чабанівка Ушицького повіту Подільської губернії /В. Галатир //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. –С. 98 - 103.

 Галатир В.В. Місцева влада Старокостянтинівщини в квітні – грудні 1918 року /В. Галатир //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. – Вип. 10. – С. 174-182.

 Галатир В.В. Подолянин – новомученик Михайло Надольський /В. Галатир //Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. – Вип. 11. – С. 103-106.

 


2016 рік


 

Байдич В. Нові імена / В. Байдич // Медобори. Альманах, №11. – Хмельницький: Видавець ПП Цюпак А.А., 2016. – С. 84.

Байдич В. Процес електрифікації м. Кам’янця-Подільського на початку ХХ ст. / В. Байдич, В. Галатир, Ю. Олійник // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст.: матеріали наук. конф. 24-25 верес. 2015 р. / Віниц. Обл.. краєзн. Музей. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016. – С. 268-271

Байдич В. Проскурівщина: історія краю в документах Державного архіву Хмельницької області / В. Байдич // Матеріали І-ї Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції „Місто Хмельницький в контексті історії України” / Ред.кол. Баженов Л.В. (голова), Єсюнін С.М. (редактор) та ін. – Хмельницький, 2016. – С. 27-29.

Олійник Ю. Відбудова зруйнованого війною господарства Старосинявщини у 1944 році / Ю. Олійник// Матеріали І-ї Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції „Місто Хмельницький в контексті історії України” / Ред.кол. Баженов Л.В. (голова), Єсюнін С.М. (редактор) та ін. – Хмельницький, 2016. – С. 299-302.

Лях Г. Документальні комплекси архівного та реєстраційного відділень Подільської духовної консисторії (1795-1922 рр.): ступінь збереженості та інформаційний потенціал / Г. Лях // Архіви України. – №5-6. – 2015. – С. 129-145.

Войтович О.Микола Олійниченко – художник та громадський діяч / О. Войтович, В. Войтович // Перша Мурорванокуриловецька науково – краєзнавча конференція /Матеріали конференції, 21 – 22 жовтня 2016 р., смт Муровані Курилівці. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2015. – С. 316 – 319.

Галатир В. Священнослужителі Свято-Миколаївської церкви с. Чабанівки у середині ХІХ – початку ХХ ст. / В. Галатир // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник / [редкол. Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп. ред.) та ін.]. – Хмельницький: ПП Мельник, 2016. – Вип. 7. – С. 30-32.

Галатир В. Документи органів державної влади та самоврядування Поділля періоду Української революції (1917-1921 рр.) в фондах Державного архіву Хмельницької області / В. Галатир // Історія, культура та освіта:християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП): зб. наук. пр. [ред. кол. : Білий Л. Г. (голова) та ін.]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2016. – Вип. 6. – С. 88-92.

Галатир В. Подільське село Чабанівка в описі Віктора Приходька / В. Галатир, А. Трембіцький // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник / [ред. кол. Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп. ред.) та ін.]. – Хмельницький,  2016. – Вип. 8. – С. 47-52.

Галатир В. Місцеве самоврядування Проскурівщини в квітні-грудні 1918 р. / В. Галатир // Матеріали І-Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України» / Ред.кол. Баженов Л.В. та ін.. – Хмельницький, 2016. – С. 59-61.

 


2013 рік


 

 

Працівники Держархіву Хмельницької областівзяли участь в роботі 11 наукових конференцій та в засіданнях 4 круглих столів:

22 січня– в засіданні круглого столу "День Соборності України: історико-політологічні дискусії", м. Хмельницький, Хмельницький Інститут МАУП.

21 березня –у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції "Деражнянщина: минуле і сучасне", м. Деражня, Держархів Хмельницької області – співорганізатор.

29 березня в засіданні круглого столу "Теоретичні погляди та політична практика державотворення лідерів Української Центральної Ради: автономія чи самостійність", м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права.

23 квітня – в районній історико-краєзнавчій конференції, присвячені 75-річчю створення Хмельницької області та до 90-річчя утворення Красилівського району "Красилівщина краєзнавча: минуле, сучасне, майбутнє", м. Красилів, Держархів Хмельницької області – співорганізатор.

24 квітня – у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції "Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України", м. Хмельницький, Хмельницький інститут післядипломної освіти.

29 квітня – в засіданні круглого столу, присвяченого 140-річчю від дня народження гетьмана П. Скоропадського та 95-річчя з дня створення Української держави", м. Кам'янець-Подільський,  Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник.

16 травня– в VI Всеукраїнській науково-практичній конференції "Історія, культура та освіта: Християнський вимір", присвячена 1025-річчю хрещення Київської Русі та 20-ти річчю Хмельницької єпархії,  м. Хмельницький, Хмельницький Інститут МАУП.

14-15 червня – вІХ науково-краєзнавчій конференції "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України": пам'яткоохоронна справа в Україні – історія, методологія, проблеми, смт. Меджибіж, Державний історико-культурний заповідник "Межибіж".

27 червня– в міжрегіональній науково-практичній конференції по профорієнтації та євроінтеграції освітніх процесів "Твій вибір", с. Лісоводи, Держархів Хмельницької області – співорганізатор.

17 липня – в науковому симпозіумі "Християнство – духовна опора української нації", м. Хмельницький, Обласна універсальна бібліотека імені Миколи Островського.

13 вересня– у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції "Дунаєвеччина в контексті історії України", м. Дунаївці.

24 вересня– в круглому столі "Місцеве самоврядування: теоретичні та практичні аспекти", м. Хмельницький, Хмельницька міська рада.

8 жовтня– в Міжнародній науково-практичній конференції «Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я», м. Камянець-Подільський.

21 листопада– в XII Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття», м. Хмельницький, Хмельницький інститут МАУП, Держархів Хмельницької області – співорганізатор.

28-29 листопада  – в Міжнародній конференції «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій Світовій війні: специфіка гендерного досвіду у часи екстремального насильства», м. Київ.

 

За результатамироботи пыдготовлено 28 наукових статей, частина з яких опублікована в збірниках матеріалів конференцій, періодичних та фахових виданнях, зі змістом яких можна ознайомитися в науково-довідковій бібліотеці Держархіву Хмельницької області:

 

В.Г. Байдич

1. "Діяльність римо-католицької церкви в Україні в кінці 50-х – першій половині 60-х років" // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 6: На пошану професора А. Г. Філінюка. – С. 273 – 281.

2. "Про деякі джерела з історії Красилівщини ХІХ ст." // Красилівщина краєзнавча: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали районної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 75-річчю створення Хмельницької області та до 90-річчя утворення Красилівського району. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С. 12-16.

3. "Надія Мороз (Кравчук) – педагогічна гордість Хмельниччини" // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2013. – Т.20: 95 річчю заснування Кам`янець-Подільського державного українського університету присвячується. – С. 268-280.

 

 

Ю.В. Олійник

4. "День Соборності України: уроки історії" (круглий стіл "День Соборності України: історико-політологічні дискусії", 22 січня, Хмельницький Інститут МАУП).

5. "Деражнянщина в переддень та в роки Великої Вітчизняної війни" //  «Деражнянщина: минуле і сучасне» : Матеріали всеукраїнської науково – краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Баженов Л. В., Єсюнін С. М., Кохановський О. Б. та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. – С. 328 – 334.

6. "З історії становлення Центральної Ради на території області" (Круглий стіл "Теоретичні погляди та політична практика державотворення лідерів Української Центральної Ради: автономія чи самостійність", 29 березня Хмельницький університет управління та права).

7. "Радянські партизанські загони та з’єднання Хмельниччини в 1941-1944 рр. Формування, бойова діяльність і чисельність" // Історія України. – 2013. – лютий. – №4.

8. "Нацистський окупаційний режим у рейхскомісаріаті "Україна": релігійний аспект" (Всеукраїнська науково-практична конференція "Історія, культура та освіта: Християнський вимір", 16 травня Хмельницький інститут МАУП).

9. "Радянський партизанський рух Опору на території Хмельницької області в роки нацистської окупації" (Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки, 20013. Вип. 6: на пошану професора А.Г. Філінюка).

10. "Православна церква України в роки гітлерівської окупації", (науковий симпозіум "Християнство – духовна опора української нації", 17 липня Обласна універсальна бібліотека імені Миколи Островського).

11. "Карл Шимонович Кошарський: невідомі сторінки біографії" (круглий стіл "Місцеве самоврядування: теоретичні та практичні аспекти", 24 вересня Хмельницька міська рада).

12. "Голодомор 1932-1933 років в Дунаєвецькому районі" (XIIВсеукраїнська науково-теоретична конференція "Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття", 21 листопада Хмельницький інститут МАУП).

 

В.В. Галатир

13. "22 січня 1919 року: реконструкція події" // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во ХІ МАУП, 2013. – Вип. VI. – С. 57 – 60.

14. "Місцеве самоврядування Поділля в період Центральної Ради" (Круглий стіл "Теоретичні погляди та політична практика державотворення лідерів Української Центральної Ради: автономія чи самостійність", 29 березня Хмельницький університет управління та права).

15. "Державотворчий процес на Деражнянщині в добу Гетьманату П. Скоропадського" // «Деражнянщина: минуле і сучасне» : Матеріали всеукраїнської науково – краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Баженов Л. В., Єсюнін С. М., Кохановський О. Б. та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. – С. 222 – 229.

16. "Губернські комісари Центральної Ради та губернські старости Гетьманату П. Скоропадського: порівняльна характеристика" (Круглий стіл "Теоретичні погляди та політична практика державотворення лідерів Української Центральної Ради: автономія чи самостійність", 29 березня Хмельницький університет управління та права).

17. "Правобережна Україна в період Гетьманату П. Скоропадського. Заходи місцевих органів державної влади щодо стабілізації суспільної ситуації" // Історія України. – 2013. – лютий. – №4.

18. "Метричні книги Свято-Миколаївської церкви с. Чабанівка у документах Держархіву області" (Всеукраїнська науково-практична конференція "Історія, культура та освіта: Християнський вимір", 16 травня Хмельницький інститут МАУП).

19. "Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування на Правобережжі у добу Гетьманату П. Скоропадського" // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 6: На пошану професора А. Г. Філінюка. – С. 290 – 296.

20. "Державотворчий процес на Ізяславщині в добу Гетьманату П. Скоропадського" (Науково-краєзнавчий збірник "Ізяславщина. Від давнини до сучасності" (до 90-річчя створення Ізяславського району).

21. "Проблема формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні за гетьманування П. Скоропадського у документах центральних державних архівних установ України"// Архіви України. –2013. –№ 2. –С. 88 – 93.

22. "Клірові відомості Державного архіву Хмельницької області як джерело дослідження історико-релігійних процесів на Поділлі", (науковий симпозіум "Християнство – духовна опора української нації", 17 липня Обласна універсальна бібліотека імені Миколи Островського).

23. "Державотворчий процес на Дунаєвеччині в добу Гетьманату П. Скоропадського" // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: збірник науково-краєзнавчих праць / [ред. кол.: Прокопчук В. С. (голова) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2013. – Вип. 5. – С. 202 – 208.

24. "Матеріально-фінансове становище місцевого самоврядування Правобережної України в добу Гетьманату П. Скоропадського", (круглий стіл "місцеве самоврядування: теоретичні та практичні аспекти", 24 вересня Хмельницька міська рада).

25. "Голодомор 1932-1933 років в прикордонній смузі Староушицького району", (XIIВсеукраїнська науково-теоретична конференція «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття», 21 листопада Хмельницький інститут МАУП).

26. "Археологічні дослідження та давньо-археологічні знахідки на околицях сіл Чабанівка, Чугор, Гута-Чугорська" // «Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я». Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол. В. С. Стравінський (відп. ред..) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : ПП «Медобори 2006», 2013. – С. 244-247.

27. "Законотворчий процес становлення місцевих органів державної влади у добу гетьманату П. Скоропадського"  // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. за матеріалами зас. кругл. ст., 12 грудня 2012 р. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту МАУП, 2013. – Вип. 1. – С. 59-64.

28. "Державотворчий процес у Кам'янецькому повіті в добу Гетьманату Павла Скоропадського", (круглий стіл присвячений 140-річчю від дня народження гетьмана Павла Скоропадського та 95-річчя з дня створення Української Держави, 29 квітня 2013 р., Кам'янець-Подільський).

 


2012 рік

 


Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» в документах архівних установ України

У повідомленні аналізуються архівні джерела в яких міститься інформація про нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля».

Завантажити публікацію детальніше

Автор: Олійник Ю. В.


Науково-видавнича діяльність Державного архіву Хмельницької області впродовж першого десятиліття ХХІ ст.

Висвітлено науково-видавничу діяльність Державного архіву Хмельницької області за 2000-2012 роки, розкрито основні її напрямки та типи видань.

Завантажити публікацію детальніше

Автор: Михайлова С. Р.


Документальні матеріали розпорядчого стола Подільскої духовної консисторії: класифікація та інформаційний потенціал.

В статті розглядаються історія створення, принципи комплектування, інформативні можливості, склад та зміст адміністративно-розпорядчих документів архіву Подільської духовної консисторії кінця ХVIII– початку ХХ ст.
Завантажити публікацію детальніше

Автор: Лях Г.В.


ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ В ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО У ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ. Завантажити публікацію детальніше

Автор: Галатир В.В.


Тематика запитів та особливості їх виконання в Держархіві Хмельницької області (2000-2011 р.р.)

В роботі архівних установ провідне місце займають виконання запитів від фізичних та юридичних осіб. Основними Законами України, які регламентують роботу із зверненнями, є: «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян», «Про Інформацію», «Про першочергові заходи забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».  Завантажити публікацію детальніше

Автор: Н.А. Кузьміна


Трагічні сторінки минулого

 

          Сьогодні ми вдивляємося в ті сторінки історії України радянської доби, що були сповиті серпанком забуття, намагаємося ліквідувати «білі плями» минулого. До таких «плям» належить і проблема масових репресій та беззаконня, які чинились сталінським режимом. Пік репресій, спрямованих на вилучення «контрреволюційного елемента» припадає на другу половину 1937 року. Сигналом для розширення каральних акцій стала телеграма НКВС від 4 липня 1937 року. Встановлюється ліміт на арешти на певну область, край. Найбільш активних антирадянських елементів і колишніх куркулів, церковників та інших контрреволюціонерів після розгляду трійками їхніх справ належало розстріляти (перша категорія). Всі інші підлягали ув’язненню терміном від восьми до десяти років. Тогочасні масові арешти за сфабрикованими справами не обминули і робітників Славутського фаянсового заводу. Страшною сторінкою історії стали для них події 1937 року.

Завантажити публікацію детальніше

Автор: Головний спеціаліст Державного архіву Хмельницької області

О.В.Миськова

 


„Щоб народ бачив і тремтів

           Основою народу було селянство – споконвічний фундамент нації, 11 культури, віри, традицій, побуту. Тільки скоривши, поневоливши село, селян, можливо було скорити країну, встановити в ній більшовицьку диктатуру. Саме тому більшовицькі вожді так ненавиділи селян, вбачали в них свого основного ворога. Підтвердженням цієї думки є лист Леніна пензенським комуністам від 11 серпня 1918 р.: „Зразок слід дати. Потрібно повісити не менше як 100 куркулів. Зробити так, щоб на сотні верст довкруг народ бачив і тремтів“. Більшовики здійснили суцільну колективізацію, знищивши куркуля як верству а це мільйони сумлінних, працьовитих, мудрих, заможних, волелюбних селян. Не сприймаючи протиприродного запровадження колективного господарства, мільйони селян стали жертвами висилок, репресій. Восени 1932 року почався основний етап операції під скромною назвою „хлібозаготівля“.

Завантажити публікацію детальніше

Автор: Головний спеціаліст Державного архіву Хмельницької області

О.В.Миськова

 


“ПОВ” - фальшивка НКВС

        Архіви свідчать, що великий терор на всіх етапах скеровувався з Москви і був наслідком рішень, які приймалися у найвищих компартійно-радянських інстанціях. Так, у 1937-1938 роках встановлюється ліміт на арешт – 259 тис. чол.. З них до першої категорії (розстріл) було віднесено 72950 чол., всі інші підлягали ув’язненню терміном від 8 до 10 років. Відповідно до оперативного наказу НКВС СРСР від 11 серпня 1937 року ліквідовувалися диверсійно-повстанські бойовки Польської організації військової «ПОВ». Виконуючи рознарядку щодо знищення антирадянських елементів, органи НКВС у кожному районі знаходили організаційні структури Польської організації військової. Якщо зважити на те, що на Україні з 1930 до 1941 року «виявлено» понад 100 всілякого роду «центрів», «блоків», «організацій», то можна впевнено говорити, що було сфабриковано ту чи іншу «справу». Справжньою людською трагедією стали репресії, яких зазнали і громадяни корінних національностей, і національні меншини.

Завантажити публікацію детальніше

Автор: Головний спеціаліст Державного архіву Хмельницької області

О.В.Миськова

 


16 лютого 2012року вийшла збірка матеріалів обласної науково-практичної конференції  «Внесок учасників війни - трудівників тилу Хмельниччини в перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Актуальні проблеми життєдіяльності учасників війни і шляхи їх вирішення». / Хмельницький  університет управління та права. – Хмельницький: ХУУП., 2012. / – 190с.

У збірнику представлені  матеріали доповідей:

  • Байдича Володимира Григоровича–  директора Державного  Архіву Хмельницької області – “Документи Державного архіву Хмельницької області як джерело дослідження гітлерівського окупаційного режиму на Хмельниччині”. Для перегляду натисніть тут…
  • Олійника Юрія Васильовича– заступника начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Хмельницької області, кандидат історичних наук – “Адміністративний, судовий та поліційний апарат на окупованій території Хмельниччини". Для перегляду натисніть тут…
  • Данилюк Лесі Іванівни − головного спеціаліста відділу організації та координації архівної справи Державного архіву Хмельницької області – “З історії Проскурівсько-підпільної організації”. Для перегляду натисніть тут…
  • Тараненко Лілії Олександрівни −  провідного спеціаліста відділу організації та координації архівної справи Державного архіву Хмельницької області – “Трудовий і бойовий подвиг жінок у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”. Для перегляду натисніть тут…

 


10 лютого 2012року в Летичівській Газеті смт. Летичів, Хмельницкої області розміщено публікацію "Православна святиня Поділля"  головного спеціаліста Держархіву Хмельницької області Г.Січак.  Для перегляду натисніть тут…


29 грудня 2011 року в газеті „Поділля“ роміщено публікацію "Зберігаємо історичну пам'ять народу" заступника Державного архіву Хмельницької області Світлани Романівни Михайлової.
 

Завантажити публікацію детальніше


„Скарбниця поповнюється“ під такою назвою в газеті „Подільські вісті“ 27 грудня 2011 року опубліковано статтю директора Державного архіву Хмельницької області Володимира Григоровича Байдича, присвячену Дню працівника архівних установ.

Завантажити публікацію детальніше


 

2011 рік

 


“...Вони загинули як мученики”

У 1937-1938 рр. політичний терор набув характеру відвертого геноциду – масового нищення людей. Поза увагою не могли залишитись і представники православної церкви, які існували і діяли в умовах жорстокого терору, проповідуючи Боже Слово. Загалом, внаслідок сталінського масового терору в Україні було знищено 34 єпископи, 2000 священиків та інших церковних служителів. Репресіям піддавали тих, хто ставав на захист народної віри, релігії, храмів. Фабрикуючи справи, каральні органи прагнули одним ударом «знешкодити» ті сили і тих людей, які могли бути або вже були небезпечними для утвердження комуністичної ідеології. Особливого гоніння зазнали  священики Старосинявщини. Підтвердженням є архівно-слідчі справи репресованих священнослужителів, що зберігаються у Державному архіві Хмельницької області.

Завантажити публікацію детальніше

Автор: Головний спеціаліст Державного архіву Хмельницької області

О.В.Миськова


"Злочин – любов до рідної природи"

Сьогодні ботанічний сад знають не тільки кам'янчани, а й жителі області. Сюди приїжджають подивитись на це диво природи чимало гостей із-за кордону. А чи знаєте ви, шановні читачі, хто започаткував і розвивав ботанічний сад? Імена їхні на тривалі роки загубилися у сумному мартиролозі жертв доби комунізму в Україні. Реабілітовані вкінці 1950-х – на початку 1960-х років, вони і дотепер невідомі широкому загалові. І про це наша розповідь.

Завантажити публікацію детальніше

Автор: Головний спеціаліст Державного архіву Хмельницької області

О.В.Миськова

 


"Один із фольксдойче"

І досі стоїть його млин … І дотепер ще в селі пам’ятають його ім’я: Прохаско Юліус-Роберт Карлович.

Хто ж він такий і звідки? Як вдалося з’ясувати в Держархіві Хмельницької області, це був австрійський підданий. Тоді виникає питання, як родина Прохасків потрапила до нашого подільського краю? Найочевидніше, після указу російської цариці Катерини II. З історії нам відомо, що вона у грудні 1762 року гостинно, на пільгових умовах, закликала німців та інших іноземців прибути до Росії і селитися «где кто пожелает». Перебуваючи в тяжкій скруті на своїх етнічних землях, до Російської імперії прибули сотні переселенців. Чужинці об’єднувалися у великі колонії спершу на Волзі, згодом – у Таврії та інших територіях. Але де б вони не знаходилися, місцевий люд одразу помічав їхню спільну рису: працелюбність справжніх господарів, акуратністю і чистотою впадали в око і садиби колоністів. Не без того, селяни їм заздрили, але й водночас навчалися організації ведення господарства.