Фонди Науково-довідкова бібліотека

 • 28799 книги і брошури

1923-1997 рр.

В основі бібліотечного фонду - книги з філії архіву в м. Кам'янці-Подільському - зібрання законів і розпоряджень уряду СРСР, збірки наказів та розпоряджень Міносвіти УРСР, історична та краєзнавча література, статистичні збірники, довідники, енциклопедії тощо, перевезені у 1990 році з м. Кам'янця-Подільського до м. Хмельницького у спеціально збудоване приміщення Державного архіву області. Бібліотечний фонд Кам'янець-Подільського архіву періоду до 1917 року передано до наукової бібліотеки національного університету у 2000 році.

Науково-довідкова література надійшла до архіву разом з документами.

В 1921-1923 рр. до архіву надійшли книжкові фонди бібліотек:

 • Подільського губернського правління;
 • Подільської казенної палати;
 • Кам'янця-Подільського окружного суду;
 • Подільської консисторії;
 • Кам'янця-Подільської чоловічої гімназії

У 1935 р. частину своїх книжкових фондів передали учбові заклади Кам'янця-Подільського. Всього в бібліотеці зберігається 13227 примірники, з них - 11732 видання періоду до 1917 р.

В окрему колекцію виділені Повне зібрання законів Російської імперії, неофіційні та серійні збірники законодавчих актів різних установ Російської імперії, тематичні добірки законодавчих актів.

Серед книг бібліотеки виділені звіти:

 • Подільського губернатора за 1890-1893, 1895-1897, 1899, 1905 рр.;
 • звіти, доповіді, журнали засідань губернської і повітових земських управ;
 • матеріали першого загального перепису населення в Подільській губернії в 1897 р.;
 • статистичні відомості про Подільську губернію за 1862-1866 рр.;
 • звіти Кам'янця-Подільської чоловічої гімназії;
 • періодичні видання:
  "Подільські губернські відомості" 1838, 1840-1846, 1844-1851, 1854-1859, 1869, 1898, 1906, 1908-1911, 1914-1917 рр.;
  "Подільські єпархіальні відомості" за 1863-1905 рр. тощо.

Також в архіві зберігаються довідки про адміністративно-територіальний поділ і населені пункти Подільської губернії.

Серед періодичних видань періоду після 1917 р. - добірка газет доби Української революції.