Запобігання проявам корупції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  директора Державного архіву

 Хмельницької області

 28.02.2017 № 7

 

 

Перелік

посад державних службовців Державного архіву Хмельницької області,

які працюють у сферах, де існує високий

ризик прояву корупції

 

з/п

Діяльність

Сфера/орган  де існує високий ризик прояву корупції

Перелік посад

1

Управлінська діяльність

Державний архів Хмельницької області

Директор архіву;

заступники директора архіву;

2

Адміністративно-господарська діяльність

Розпорядження коштами в Державному архіві Хмельницької області

Здійснення державних закупівель

Директор архіву;

заступники директора архіву;

начальник відділу,  головний спеціаліст фінансово-господарського відділу;

3

Контрольно- інспекційна діяльність

Проведення перевірок, службових розслідувань

Директор архіву;

заступники директора архіву;

начальники відділів, головні  та провідні спеціалісти відділів

4

Використання інформації

Видача архівних документів у користування

 

Видача архівних довідок

 

Директор архіву;

заступники директора архіву;

начальник відділу, головні  та провідні спеціалісти відділу використання інформації документів

5

Робота з кадрами

Прийом документів на конкурс

 

 

Проведення конкурсу

Директор архіву;

заступники директора, голова конкурсної ко-місії;

начальники відділів;

головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

Проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Директор архіву;

заступники директора архіву;

головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

Проведення перевірок достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статі 1 Закону України ''Про очищення влади''

Директор архіву;

заступники директора архіву;

головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

 

 

Продовження терміну пере-бування на державній службі

Директор архіву;

заступники директора архіву;

головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

Видача довідок з місця роботи

Директор архіву;

заступники директора архіву;

начальник фінансово-господарського відділу;

головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

Розгляд подань щодо присвоєння рангів державних службовців

Директор архіву;

заступники директора архіву;

начальники відділів;

головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

 

Головний спеціаліст

з питань персоналу                                                              А.Печуркіна      

 

                 


 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                           до наказу директора                                                                                      Державного архіву                                                                                         Хмельницької області       

                                                                           28.02.2017  №6

 

СПИСОК

 посадових осіб, на яких покладено обов'язки з організації роботи

щодо запобігання проявам корупції

у Державному архіві Хмельницької області

 

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Контактний телефон

1.

Директор архіву

Байдич

Володимир Григорович

 76-47-39

2.

Заступник директора архіву – начальник відділу організаційно-аналітичної роботи

Бурдуваліс

Катерина Миколаївна

 65-01-60

3.

Заступник директора архіву – начальник відділу забезпечення збереженості документів

Войтович

Олександр Валерійович

75-27-74

5.

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Печуркіна

 Алла Миколаївна

76-47-39

 

 

 

Головний спеціаліст

з питань персоналу                                                              А.Печуркіна     


 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Наказ  директора Державного архіву

                                                                  Хмельницької області

                                                                  28.02.2017  №  8

 

ПЛАН
заходів щодо дотримання вимог Закону України '' Про запобігання корупції '' в Державному архіві Хмельницької області на 2017 рік

 

№№

п/з

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Неухильно дотримуватись положень законів України ''Про запобігання корупції''''Про державну службу'' та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру. Аналізувати причини проявів корупції та порушення вимог вищезазначених законів України в Державному архіві Хмельницької області.

Протягом року

Керівництво архіву

2.

Забезпечити добір і розстановку кадрів на основі об’єктивного конкурсного відбору, контроль за додержанням обмежень, передбачених Законом України ''Про запобігання корупції'' (робота близьких родичів, обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунків (пожертв), обмеження щодо осіб,  які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій  держави), виявлення конфлікту інтересів.

Протягом року

Керівництво архіву,

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

3.

Проводити профілактично – роз’яснювальну роботу з державними службовцями Державного архіву Хмельницької області, спрямовану на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень.

Протягом року

Керівництво архіву,

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

4.

Відповідно до вимог Закону України ''Про  запобігання корупції'' та Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженогоУказом Президента України від 25 січня 2012 року №33, забезпечити організацію проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 зазначеного Закону.

Протягом року

Керівництво архіву,

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

5.

Організувати проведення перевірок, достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ''Про очищення влади''.

Протягом року

Керівництво архіву,

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

6.

Забезпечення контролю за дотриманням працівниками Державного архіву Хмельницької області   Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010  № 214 (зі змінами).

Протягом року

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

7.

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань. Запобігати прийняттю на службу осіб, у яких у зв’язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.

Протягом року

Керівництво архіву

8.

Згідно з вимогами Закону України ''Про запобігання корупції'' забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб в Державному архіві Хмельницької області та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Протягом року

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

9.

Неухильно забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України ''Про державну службу'', ''Про запобігання корупції'', "Про очищення влади".

Протягом року

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

10.

Проводити заняття з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки державного службовця.

Протягом року

Печуркіна А.М.

 головний спеціаліст з питань персоналу

11.

Розглядати на засіданнях колегії питання щодо виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, очищення влади, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

Протягом року

Данілкович С.А.

начальник загального відділу, 

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

12.

Забезпечити своєчасне подання державними службовцями Державного архіву Хмельницької області е-декларацій за 2016 рік.

 до 1 квітня

2017року

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

13.

Попередити керівників, посадових осіб Державного архіву Хмельницкої області, які протягом 2016 року звільнилися про подання е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік.

Протягом року

Печуркіна А.М.

 головний спеціаліст з питань персоналу

14.

Сприяти відновленню престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалюючи механізм відбору і призначення службовців.

Протягом року

Керівництво архіву

 

 

 

 

15.

Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб в Державному архіві Хмельницької області.

Протягом року

Керівництво архіву,

Данілкович С.А.

начальник загального відділу,

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

16.

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів, створенням дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері.

Протягом року

Керівництво архіву,

Федючок О.М.

начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

17.

Забезпечити проведення державних закупівель  із застосуванням конкурентних процедур з дотриманням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Розміщення в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах.

 

Протягом року

Керівництво архіву,

Федючок О.М.

начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

 

18.

Забезпечити  участь  державних службовців у семінарських навчаннях, що проводяться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів  місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій, Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Протягом року

Керівництво архіву

19.

Включення до навчальних планів підвищення

кваліфікації державних службовців питання

щодо дотримання антикорупційного законодавства.

Протягом року

Керівництво архіву

20.

Регулярно проводити навчання, а також спеціальні семінари і тренінги з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості державних службовців.

Протягом року

начальники відділів

22.

Забезпечити ознайомлення працівників, зарахованих до кадрового резерву, з вимогами Законів України ''Про державну службу'', ''Про запобігання  корупції''

Протягом року

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

 

23.

Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків.

Протягом року

Керівництво архіву,

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

24.

Надавати інформацію про осіб, які звільненні у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення до обласної державної адміністрації.

 

До:

15березня

15 червня

15вересня15 грудня

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

25.

Забезпечити підготовку Плану заходів щодо дотримання вимог Закону України ''Про  запобігання корупції'' в Державному архіві Хмельницької області на 2018 рік

до 30 грудня 2017 року

Печуркіна А.М.

головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

 

Головний спеціаліст

з питань персоналу                                                                                                                                     А.Печуркіна