Книги

 


2023 рік


 

 

 

 

 


2021 рік


 

Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2021 р.

 


2019 рік


 

1. Байдич В.Г., Завальнюк О.М., Олійник Ю.В., Галатир В.В. В боротьбі за Україну: протистояння Якова Гальчевського більшовицькій владі в 1921-1924 роках на Поділлі: збірник документів та матеріалів. Хмельницький : Хмельницький: ТОВ „Твори”, 2019. 415 с.

2. Вісник Державного архіву Хмельницької області „Подільська старовина” №1 (4) 2019. 272 с.

3. Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність/ [упоряд.: В.І. Сергійчук, В.Г.Байдич, О.М.Завальнюк, Ю.В.Олійник, В.В.Галатир]. Хмельницький: ТОВ „Твори”, 2019. 290с.

4. Галатир В.В., Машталір А.І. Віталій Лозовий: науковець, історик, професіонал (до 60-річчя від дня народження). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. 68 с.


2018 рік


 

1. Репресоване духовенство Поділля у ХХ столітті:матеріали круглого столу/ [редкол.: В.Г. Байдич (голова), Ю.В. Олійник, В.В. Галатир]. – Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2018. – 118 с.

 


2017 рік


Підготовлено та видано 2 видання:

1. Спільно із О.М. Завальнюком Володимир Байдич: щирий українець, патріот, науковець і професіонал – управлінець (до 60-річчя від дня народження) / О.М. Завальнюк. – Хмельницький, 2017. – 52 с. Серія «Праці Державного архіву Хмельницької області». Випуск 16.

 

2. Спільно з В. Новаком монографію „ Жуків на Славутчині” Новак В. Жуків на Славутчині/В. Жуків. – Хмельницький, ФОП А.А., 2017. – 284 с. Видання Державного архіву Хмельницької області.

  


1. Архівна справа на Хмельниччині: Збірник документів, матеріалів і світлин/редкол.: Баженов Л. В., Байдич В. Г., Завальнюк О. М. та ін. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2012. – 416 с.

2. Архівні установи Хмельниччини: інформаційно-довідкове видання. – Хмельницький: «Поліграфіст -2», 2012. – 64 с.

3. Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів Національного архівного фонду України: науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам'янець-Подільський, 2012. – 388с.

4. Інформаційно-довідкове видання Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) або Поділля очима солдатів вермахту /упоряд: Олійник Ю. В., Галатир В. В., Павлунішена Т. Д.– Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. –116 с.

5. Війна очима Проскурівського підпільника: щоденник Карла Кошарського /[упоряд. О. М. Завальнюк, Ю.В. Олійник, В.В. Галатир та ін.].– Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2013.– 80 с.

6. Законодавча база процесу становлення місцевих органів державної влади доби Гетьманату П. Скоропадського: збірник документів і матеріалів/[упоряд. Галатир В.В., Олійник Ю.В.].– Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2013. – 156 с.

7. Війна очима Чемеровецького підпільника: щоденник Йосипа Протоцького/[упоряд. О. М. Завальнюк, Ю.В. Олійник, В.В. Галатир та ін.].– Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2013.– 87 с.

8. Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): збірник документів, матеріалів та світлин /[упоряд.: Байдич В. Г., Завальнюк О. М., Олійник Ю. В., Галатир В. В., та ін.]. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 492 с.

9. Деражнянщина: минуле і сучасне: Матеріали всеукраїнської науково – краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Баженов Л. В., Єсюнін С. М., Кохановський О. Б. та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. – С. 222 – 229.

10. Красилівщина краєзнавча: минуле, сучасне, майбутнє, (м. Красилів) /[редкол.: Байдич В.Г., Романюк М.Ф., Савченко Г.В. та ін.]. –Хмельницький: ПП Мельник, 2013. – 336с.

11. Наукові записки Мархоцькознавства /упоряд. В.Захар'єв. – Хмельницький, ФОП Цюпак А.А., 2013. –  Т.5.– 204 с.

12. Захар'єв В. Залісці: основні віхи біографії (до 520-річчя першої писемної згадки).– Хмельницький: Видавець ФОП Ц.пак А.А., 2013. – 56 с.

13. Архівіст. – 2013. – Вип.1.

14. Діяльність місцевих органів державної влади на Правобережжі у добу Гетьманату Павла Скоропадського. Збірник документів, матеріалів та світлин /[упоряд. Галатир В.В., Олійник Ю.В., Павлунішена Т.Д.].– Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 310 с.

15. Фольклор періоду Великої Вітчизняної війни (Кам'янець-Подільська область: збірник /[упоряд. Олійник Ю.В., Олійник В.В.]. – Хмельницький: Державний архів Хмельницької області, 2014. – 116 с.

16. Байдич В. Г. В боротьбі за віру: римо-католицька церква в Україні (середина 1940-х– перша половина 1960-х рр.): монографія /В. Г. Байдич. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 423 с.

17. Захар'єв В., Моздір В. Зайчики і Постолівка на Збручі: через минуле до сучасності. –Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2014. – 60 с.

18. Захар'єв В. Ідея, що стала реальністю. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А.– 2014. – 104 с.

19. Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ПП Мельник, 2014. – 193 с.

20. Збірник документів і матеріалів Дунаєвеччина в роки Великої Вітчизняної війни /[упорядники: Байдич В. Г., Завальнюк О. М., Олійник Ю. В., Галатир В. В., Павлунішена Т. Д.].– Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 300 с.

21. Матеріали першої Шаргородської наукової історико-краєзнавчої конференції /редкол.: Войтович В., Байдич В. Г. та ін.– Шаргород, 2014. – 286 с.

22. Архівіст. – 2014. – Вип. 2.

23. Захар'єв В. А. Міцівіці – „північні” ворота Дунаєвеччини. – ФОП Цюпак В. А., 2014. – 80 с.

24. Листування Івана Огієнка (1909 – 1921) /упорядник та автор передмови В.Р. Адамський.– Кам'янець – Подільський: «Медобори-2006», 2014. – 687 с.

25. Хмельницькі краєзнавчі студії.Науково – краєзнавчий збірник/[редкол. Баженов Л.В.(голова), Блажевич Ю. І. (співголова), Єсюнін С. М. (відп.секр.), Байдич В.Г., Захар'єв В.А. (упорядник) та ін.] – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2015. – Вип. 2. – 188 с.

26. Хмельницькі краєзнавчі студії. Науково – краєзнавчий збірник/[редкол. Баженов Л.В.(голова), Блажевич Ю. І. (співголова), Єсюнін С. М. (відп.секр.), Байдич В.Г., Захар'єв В.А. (упорядник) та ін.] – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2015. – Вип. 3. – 188 с.

27. Машталір А.І. Вшанування постаті Тараса Шевченка на Поділлі в добу Директорії УНР: історичний аспект /А.І. Машталір, В.Г. Байдич, В.В. Галатир. – Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2015. – 114 с.

28. Прокопчук В.С. Дунаєвецький районний архів: монографія/В.С. Прокопчук. – Дунаївці; Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 200 с.

29. Галатир В.В., Лозовий В.С. Місцеві органи державної влади гетьманату в Правобережній Україні (квітень-грудень 1918 р.): [моногр.] /В.В. Галатир, В.С. Лозовий. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. – 380 с.

30. Матеріали Кам'янець-Подільської обласної комісії із встановлення збитків і розслідування злочинів нацистів в регіоні (1941-1945 р.): збірник документів /вступна стаття О.М. Завальнюка, В.Г. Байдича, Ю.В. Олійника, упорядкування Байдича В.Г. та ін. – Хмельницький, ФОП Мельник А.А. – 2015.– 454 с.(серія „Праці Державного архіву Хмельницької області”: вип. 11.)

31. Захар'єв В., Шпаковський С. Замки і фортеці з-понад Кучманського шляху. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2015. – 104 с.

32. Захар'єв В. Модзір В. Курилівка – славне село на Хмельниччині. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. – 80 с.

33. Поділля і Південно-Східна Волинь у добу Української революції (1919-1921 рр.) та повстанського руху під проводом Я. Гальчевського (1921-1924 рр.). Збірник документів, матеріалів та світлин./ [упоряд.: Байдич В.Г., Завальнюк О.М.,Олійник Ю.В., Галатир В.В., Павлунішена Т. Д.]. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. – 536 с.

34. Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Історія, культура та освіта: християнський вимір”. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. – 230 с.

35. Матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції „Віньковеччина в історії Поділля”. – Віньківці, 2015. – 280 с.

36. Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття. – Хмельницький інститут МАУП, 2015. – 300 с.

37. Красилівщина в роки Другої світової війни. Збірник документів і матеріалів. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2015. – 430 с.

38. Архівіст. – 2015. – Вип.3.

39. Ільків Л. До волі дорога. – Хмельницький, 2015. – 163 с.

40. Хоптяр А.Ю. Діяльність Партії соціалістів – революціонерів у Правобережній Україні в 1896-1907 рр.: монографія /А. Ю. Хоптяр. –Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 324 с.

41. Спільно з Л.Іваневич та Хмельницьким обласним краєзнавчим музеєм опубліковано науково-археографічне видання Кость Широцький у матеріалах із фондів Державного архіву Хмельницької області та Хмельницького краєзнавчого музею/[автор передмови та упоряд. Л.А. Іваневич]. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2016. – 145 с.

42. Спільно з В. Бондаром опубліковано наукове видання Бондар В. Давидківці: історія подільського села. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2016. – 256 с., серія „Праці Державного архіву Хмельницької області”: вип. 14.

43. Спільно з Машталір А.І. та В.С.Лозовим опубліковано монографію Машталір А.І.Політична інструменталізація постаті та творчості Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Надніпрянській Україні (1917 – 1920 рр.): [моногр.] /А. І. Машталір, В. С. Лозовий. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 296 с.

44. Хмельниччина: науково-популярне видання/ ред.кол.: Лев Баженов, Людмила Любінська, Володимир Байдич. – Хмельницький: „Поліграфіст”, 2016. – 176 с.

 

 


 

  

 

 

Законодавча база процесу становлення місцевих органів державної влади доби Гетьманату П. Скоропадського: збірник документів / [упоряд.: Галатир В.В., Олійник Ю.В.]. – Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2013. – 156 с.

У виданні зібрано закони, якими керувалися місцеві органи державної влади в процесі становлення у квітні-грудні 1918 р.

Видання розраховане на істориків, науковців, краєзнавців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією Української Держави 1918 р.

 


   

Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів Національного архівного фонду України: науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам'янець-Подільський, 20-21 вересня 2012 року. Присвячується 74-й річниці утворення Хмельницької області та 90-річчю Державного архіву хмельницької області. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 388 с.

У збірнику вміщено статі, виголошені авторами, в якості доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів Національного архівного фонду України"

 


 

  

 

Олійник Ю.В. Завальнюк О.М. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі „Волинь–Поділля” (1941-1944 рр.)/ Ю.В. Олійник, О.М. Завальнюк. – Хмельницький:Поліграфіст-2, 2012. –320 с.

 

У монографії на багатому фактографічному матеріалі досліджується нацистський окупаційний режим на території генеральної округи "Волинь-Поділля".

Рекомендується історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією України.

"Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі "Волинь-Поділля" 1941-1944р.р."


       

 

Архівна справа на Хмельниччині: Збірник документів, матеріалів і світлин / редкол.: Баженов Л.В., Байдич В.Г., Завальнюк О.М. та ін.– Хмельницький: ТОВ Поліграфіст -2, 2012. – 416 с.

У виданні зібрано документи та матеріали державного архіву Хмельницької області та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України з історії створення та функціонування архівної галузі Хмельниччини з 20-х років ХХ ст.. до наших днів.

Видання розраховане на архівістів, істориків, науковців, краєзнавців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією архівної справи та історією України.

 


 

 

 

Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) : збірник документів, матеріалів та світлин/ [упоряд. : Байдич В.Г., Завальнюк О.М. Олійник Ю.В., Галатир В.В., Павлунішена Т.Д., Кримська О.М.]. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 492 с.

У виданні вміщено архівні документи, фотоматеріали, газетні публікації інтерв'ю про події Великої Вітчизняної війни на Хмельниччині та внесок подолян у відбудову краю.

Видання розраховане на архівістів, істориків, науковців, краєзнавців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією архівної справи та історією України.

"Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни 91941-1945 р.р.): збірник документів, матеріалів та світлин"


 

 

Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) або Поділля очима солдатів Вермахту/ [упоряд. : Олійник Ю.В., Галатир В.В., Павлунішена Т.Д., Кримська О.М., Мельник О.П.]. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 116 с.

 

У виданні висвітлюється злочинна політика гітлерівських загарбників на території регіону; становлення партизанського та підпільного руху, збитки завданні населенню та народному господарству; визволення краю від окупантів; трудовий внесок подолян у перемогу над ворогом.

Видання розраховане на істориків, науковців, краєзнавців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.


  

Архівні установи Хмельниччини: інформаційно-довідкове видання /кол.авторів під керівництвом Байдича В.Г. – Хмельницький: Поліграфіст -2. –64 с.

Видання містить короткий історичний огляд розвитку архівної справи на Хмельниччині, інформацію про діяльність Державного архіву Хмельницької області та місцевих архівних установ.

 


 

 

Війна очима Проскурівського підпільника: щоденник Карла Кошарського /[ упоряд.: Завальнюк О. М., Олійник Ю. В., Галатир В. В., Кримська О. М.].– Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2013. – 80с.

У виданнівміщенощоденник члена Проскурівської окружної підпільно-партизанської організаціїКарлаКошарського, а також газетні публікації про підпільника, світлини, копії документів. Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, учителів, всіх, хто цікавиться подвигом українського народу в роки Великої Вітчизняної війни.

 


 

Війна очима Чемеровецького підпільника: щоденник Йосипа Протоцького [упоряд.:Завальнюк О. М., Олійник Ю. В., Галатир В. В., Павлунішена Т. Д., Кримська О. М.].– Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2013. – 88 с.

У виданні вміщено щоденник секретаря партійної організації партизанського загону ім. Чапаєва Й.І. Протоцького та газетні публікації про бойові дії загону в роки Великої Вітчизняної війни.

Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, учителів, всіх, хто цікавиться подвигом українського народу в роки Великої Вітчизняної війни.

 


2013 рік


 

Державний архів Хмельницької області

Олійник Ю. В.

Нацистсько-окупаційний режим на Подільсько-Волинських землях 1941-1944рр.

Монографія

Хмельницький, 2011р.

Файл в форматі DOC


 

Файл в форматі PDF

Державний архів Хмельницької області: Путівник. Том 1 / Головна ред. колегія серії "Архівні зібрання України": Удод О. А. (голова), Боряк Г. В., Верстюк В. Ф., Дубровіна Л. А., Делеган М.В., Гурбова Л. В., Кулініч Ю. Я., Лозицький В. С., Маковська Н. В., Матяш І. Б., Музичук О. В., Новохатський К. Є., Онищенко О. С., Папакін Г. В., Пельц Д. І., Прилепішева Ю. А., Прись Т. П., Скрипка Л. В., Слободянюк П. Я., Смолій В. А., Терещук Л. В., Топішко Н. О. Відповідальний редактор: Галина Осадча. - Київ, Хмельницький, 2007. - 610 с.

ISBN 978-966-528-287-1

ББК 79.3

Д 36

© Л. Баланюк, І. Бортник, Н. Кузьміна, О. Миськова, С. Михайлова, Ю. Олійник, Г. Осадча, В. Рага, Ю. Руденко, П. Слободянюк, Л. Снігур, 2008
© Державний комітет архівів України, 2008
© Державний архів Хмельницької області, 2008

Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Хмельницької області. Описові статті включають дані про фондоутворювачів, історію створення і функціонування фондів, склад і зміст основних документальних масивів.

Виходить за програмою "Архівні зібрання України", серія "Путівники".

Розрахований для широкого кола читачів і дослідників-істориків, архівістів, мовознавців, краєзнавців, викладачів і студентів вузів та інших освітянських закладів.

 


 

Державний архів Хмельницької області: Путівник. Том 2 / Головна ред. колегія серії "Архівні зібрання України": Удод О. А. (голова), Боряк Г. В., Верстюк В. Ф., Дубровіна Л. А., Делеган М.В., Гурбова Л. В., Кулініч Ю. Я., Лозицький В. С., Маковська Н. В., Матяш І. Б., Музичук О. В., Новохатський К. Є., Онищенко О. С., Папакін Г. В., Пельц Д. І., Прилепішева Ю. А., Прись Т. П., Скрипка Л. В., Слободянюк П. Я., Смолій В. А., Терещук Л. В., Топішко Н. О. Відповідальний редактор: Галина Осадча. - Київ, Хмельницький, 2008. - 672 с.

ISBN 978-966-528-295-2

ББК 79.3

Д 36

© Л. Баланюк, І. Бортник, Н. Кузьміна, О. Миськова, С. Михайлова, Ю. Олійник, Г. Осадча, В. Рага, Ю. Руденко, П. Слободянюк, Л. Снігур, 2008
© Державний комітет архівів України, 2008
© Державний архів Хмельницької області, 2008

Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Хмельницької області. Описові статті включають дані про фондоутворювачів, історію створення і функціонування фондів, склад і зміст основних документальних масивів.

Виходить за програмою "Архівні зібрання України", серія "Путівники".

Розрахований для широкого кола читачів і дослідників-істориків, архівістів, мовознавців, краєзнавців, викладачів і студентів вузів та інших освітянських закладів.


Державний архів Хмельницької області: Анотований реєстр описів.
Фонди колишнього Кам’янець-Подільського міського архіву періоду до 1917 р. /
Державний комітет архівів України. Державний архів Хмельницької області. - Київ, 2003. - Том 1. - 390 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Спеціальні довідники")

ISBN 966-8225-11-2

© Державний комітет архівів України,

©Державний архів Хмельницької області, 2003

© О. Качковський, Ю. Руденко, Є. Франскевич,

©упорядкування, 2003

 


Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви /
Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - 692 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

УДК 930.25
ББК 79.3
А 87

ISBN 966-625-029-2

© Державний комітет архівів України, 2005
© УНДІАСД, 2005
© Автори статей, 2005
© Упорядники, 2005

Перший том Довідника включає відомості про державні центральні, місцеві та галузеві архіви (станом на 2005 р.). Описові статті містять інформацію адміністративного характеру, відомості про історію архівної установи, дані про обсяг, склад та зміст фондів, науково-довідковий апарат, основні методичні розробки та бібліографію видань про склад та зміст фондів, публікації з історії архівної установи.