Довідковий апарат ОПИСИ Путівники, довідники, каталоги, реєстри

 

Путівник Державного архіву Хмельницької області. Том 1

 

Путівник Державного архіву Хмельницької області. Том 2

 

Анотований реєстр описів. Фонди колишнього Кам’янець-Подільського

міського архівуперіоду до 1917 р.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в Державному архіві Хмельницької області. Том 1

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в Державному архіві Хмельницької області. Том 2

 

Реєстр розсекречених архівних фондів Державного архіву Хмельницької області

Фонди не включені до путівника