З життя архіву

СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ,

ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ АРХІВУ

 

Згідно із затвердженим Положенням, основними завданнями Державного архіву області є:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

- проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду у практику діяльності архівних установ;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 


 

Заступник директора Даржавного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс під час прийому планово-звітної документації за 2020 рік у начальника архівного відділу Старокостянтинівської міської ради Наталії Загоруйко та начальника архівного відділу Старокостянтинівської райдержадміністрації Алли Станових

 


Архівісти Держархіву області Людмила Журба та Лілія Жеребецька під час реставрації архівних документів

 


Наші захисники на свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня 2020 рік

 


Архівіст І категорії відділу забезпечення збереженості документів Олександр Оліщук в архівосховищі

під час підбору документів для дослідників, які працюють у читальній залі

 


Керівництво та працівники Держархіву області під час перевірки наявності та фізичного  стану документів 

 


                   

             

 

Заступники Держархіву області Олександр Войтович та Катерина Бурдуваліс під час позачергового засідання колегії обласної державної адміністрації

 


Паспортизація архівів установ, підприємств, організацій обласного підпорядкування

 


День української хустки 2020

 


Новорічна красуня ДАХмО, грудень 2020 року


 

 

День працівників архівних установ, 24 грудня 2020 року