Дорадчі органи науково-методична рада

СКЛАД

Науково-методичної ради Державного архіву Хмельницької області

Войтович

Олександр Валерійович

заступник директора – начальник відділу забезпечення збереженості документів Дер­жавного архіву області, голова ради

Олійник

Юрій Васильович

начальник відділу інформаційних технологій Дер­жавного архіву області, кандидат історичних наук, заступник голови ради

Бортник

Анастасія Василівна

архівіст 2-ї категорії відділу організаційно-аналітичної роботи Державного архіву області, секретарка ради

Бортник

Ірина Василівна

заступниця начальниці відділу обліку та довідкового апарату   Державного архіву області

Бурдуваліс

Катерина Миколаївна

заступниця директора – начальниця відділу організаційно-аналітичної роботи Державного архіву області

Галатир

Віталій Вікторович

головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного архіву області, кандидат історичних наук

Данілкович

Світлана Антонівна

заступниця начальниці відділу організаційно-аналітичної роботи Державного архіву області

Дячок

Валерій Васильович

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національного університету (за згодою)

Єсюнін

Сергій Миколайович

провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею, кандидат історичних наук (за згодою)

Адамський  

Віктор Романович

 

доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат історичних наук (за згодою)

Кузьміна

Наталія Анатоліївна

начальниця відділу використання інформації доку­ментів Державного архіву області

Лях

Галина Василівна

начальниця відділу обліку та довідкового апарату Державного архіву області

Рага

Валентина Станіславівна

начальниця відділу формування Національного архів­ного фонду та діловодства Державного архіву області

Федьков  

Олександр Миколайович

доктор історичних наук, доцент, завідувач, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (за згодою)

 

Заступник директора –

начальник відділу забезпечення

збереженості документів                                       Олександр ВОЙТОВИЧ

 


 

ЗВІТ

про виконання Плану науково-методичної роботи

Державного архіву Хмельницької області на 2020 рік

 

Діяльність Науково-методичної ради Державного архіву області (далі - НМР) у 2020 році була спрямована на забезпечення реалізації завдань, передбачених Положенням про НМР та Планом роботи НМР на 2020 рік.

У 2020 році проведено 4 засідання НМР (по одному засіданню у квартал), в ході яких розглянуто 11 питань щодо науково-видавничої, виставкової та організаційно-методичної роботи.

Впродовж звітного періоду НМР розглянуто та схвалено до друку 2 видання, підготовлені  науковцями Державного архіву області:

1. Науково-довідкове видання «Епістолярії Другої Світової війни (із фондів Державного архіву Хмельницької області)»;

2. Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина» № 2 (6) за 2020 рік.

Вживалися заходи із підготовки методичних видань. Так, схвалено:

- пам’ятку з виконання запитів соціально-правового характеру (стаж, зарплата) за документами партійних та комсомольських органів;

-методичні рекомендації «Організація діловодства та архівної справи в об’єднаних територіальних громадах Хмельницької області»;

- методичні рекомендації «Організація роботи Експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмельницької області».

У 2020 році Держархів області став співорганізатором низки наукових конференцій. Науковці архіву прийняли участь у:

- Всеукраїнській науково-практичній конференції „День Соборності України: історико-політологічні дискусії”, спільно з Хмельницьким інститутом МАУП (22 січня);

- студентській панельній веб-дискусії „Місце та роль Державного архіву Хмельницької області в міжнародній спільноті архівів Європи”, присвячена Дню Європи в Україні, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (14 травня);

- ХІVВсеукраїнській науково-практичній конференції „Історія, культура та освіта: християнський вимір”, Хмельницький інститут МАУП (22 вересня);

- спільній з Хмельницьким інститутом МАУПХІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ – ХХІ століть”, Хмельницький інститут МАУП (26 листопада);

- науковій історико-краєзнавчій конференції „Поділля в добу НЕПУ (1921-1928 роки)” спільно з відокремленим структурним підрозділом «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету» (22 грудня).

НМР продовжила роботу з розгляду тематико-експозиційних планів книжково-документальних виставок за матеріалами Держархіву та інших архівних установ області. Тематика виставок Держархіву визначалася за історичним календарем, пам’ятними датами, урядовими дорученнями, розпорядженнями облдержадміністрації та відповідала річним плановим завданням.

 

Узвітному періоді підготовлено19  тематичних виставок, з них  3-постійнодіючих:

1. „Соборна Українаˮ (до проголошення акту злуки УНР та ЗУНР), січень;

2. „Літописці історії Хмельниччиниˮ (до 90-річчя заснування районних газет області), лютий;

3. „Поділля на рубежі віківˮ, постійнодіюча.

4. „225-річчю утворення Подільської та Волинської губерній (1795 рік)ˮ, квітень;

5 „Поляки на Хмельниччиніˮ, (до 30- річчя Хмельницького обласного осередка Спілки поляків України), травень;

6. „75 років Перемоги над нацизмомˮ, травень;

7. „Червоний терор на Хмельниччиніˮ, травень;

8. „Конституція  - основний закон Україниˮ, 15- 30 червня;

9. „Заслуженому вчителю України – 100ˮ (до 100-річчя з дня народження Шайноги В.М.), червень;

10. „Декларації про державний суверенітет України - 30ˮ, липень;

11. „Товариству Червоного Хреста України -100ˮ, липень;

12. „Україна – шлях до незалежностіˮ, серпень;

13. „Дорога у безсмертя проляглаˮ, до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 17 серпня - 20 вересня;

14. „У пам’ять про скорботний тридцять третійˮ, до Дня пам’яті жертв голодомору, 16-30 листопада;

15. „Туристичні приваби Хмельниччини в ретроспективіˮ, до Дня місцевого самоврядування, спільна виставка з Департаментом економічного розвитку, курортів і туризму Хмельницької ОДА, 07-20 грудня;

16.„Будні та свята архівістівˮ  (фотовиставка), 21 – 31 грудня;

17. „Засновники та ветерани архівної справи на Хмельниччиніˮ, постійно діюча;

18. „Архіви України: минуле і сьогоденняˮ, постійно діюча.

19. Туристичні приваби Хмельниччини у ретроспективі”, спільна з Департаментом економічного розвитку курортів і туризму Хмельницької ОДА.

Частину виставок проведено позапланово.

Продовжувалось поповнення меморіальної експозиції на вшанування учасників АТО, подолян, які віддали життя за свободу і незалежність України у війні з російським агресором.

Періодичний аналіз виконання планових показників у Держархіві та квартальних планових показників архівними відділами райдержадміністрацій та районними трудовими архівами відображається у звітній інформації в  Укрдержархів.

За підсумками аналізу стану виконання Плану науково-методичної роботи на 2020 рік та з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Держархіву області  підготовлено План науково-методичної роботи на 2021 рік.

Інформація про діяльність Науково-методичної ради розміщується на веб-сайті Держархіву області.

 

 

Голова Науково-методичної ради                                                   Олександр ВОЙТОВИЧ

 

 

Секретар Науково-методичної ради                                               Анастасія БОРТНИК