Дорадчі органи науково-методична рада

СКЛАД

Науково-методичної ради Державного архіву Хмельницької області

 

 

Войтович

Олександр Валерійович

заступник директора – головний зберігач фондів Дер­жавного архіву області, голова ради

Олійник

Юрій Васильович

начальник відділу інформаційних технологій Дер­жавного архіву області, кандидат історичних наук, заступник голови ради

Данилюк

Леся Іванівна

головний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи Державного архіву області, секретар ради

Байдич

Володимир Григорович

директор Державного архіву області, кандидат історичних наук

Бортник

Ірина Василівна

начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву області

Бурдуваліс

Катерина Миколаївна

заступник директора Державного архіву області

Галатир

Віталій Вікторович

старший науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного архіву області, кандидат історичних наук

Данілкович

Світлана Антонівна

начальник відділу організації та координації архівної справи Державного архіву області

Дячок

Валерій Васильович

доцент кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національного університету, кандидат історичних наук (за згодою)

Єсюнін

Сергій Миколайович

провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею, кандидат історичних наук (за згодою)

Захар’єв 

Володимир Анатолійович

 

голова науково-дослідного центру мархоцькознавства Центру дослідження Поділля та Південно-Східної Волині інституту історії України НАН України (за згодою)

Кузьміна

Наталія Анатоліївна

начальник відділу використання інформації доку­ментів Державного архіву області

Рага

Валентина Станіславівна

начальник відділу формування Національного архів­ного фонду та діловодства Державного архіву області

Чайковський

Михайло Євгенович

ректор Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», кандидат педагогічних наук (за згодою)

 


ЗВІТ

про виконання Плану науково-методичної роботи

Державного архіву Хмельницької області на 2014 рік

 

Діяльність Науково-методичної ради Державного архіву області (далі - НМР) у 2014 році була спрямована на забезпечення реалізації завдань, передбачених діючим Положенням про Науково-методичну раду Державного архіву області та Планом науково-методичної роботи Державного архіву області на 2014 рік.

На підставі наказу Міністерства юстиції України від 10.04.2013 № 667/5 «Про затвердження Типового положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя», наказом директора Державного архіву області від 05.12.2014 № 63 оновлено Положення та склад Науково-методичної ради Державного архіву області.

У 2014 році проведено 4 засідання Науково-методичної ради Державного архіву області (далі - НМР), в ході яких розглядалися питання науково-видавничої, виставкової та методичної роботи.

         Впродовж року Державним архівом області (далі - Держархів), у т.ч. в рамках започаткованої 2013 року серії видань «Праці Державного архіву Хмельницької області», підготовлено до друку декілька різнопланових видань.

         Так, вийшли друком схвалені НМР:

- збірник документів, матеріалів та світлин «Діяльність місцевих органів державної влади на Правобережжі у добу Гетьманату Павла Скоропадського» (упорядники: Галатир В.В., Олійник Ю.В., Павлунішена Т.Д.);

- збірник «Фольклор періоду Великої Вітчизняної війни (Кам'янець-Подільська область)» (упорядники: Олійник Ю.В., Олійник В.В.);

- монографія директора архіву Байдича В.Г. «В боротьбі за віру: римо-католицька церква в Україні (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.)»;

До кінця року побачить світ збірник документів і матеріалів «Дунаєвеччина в роки Великої Вітчизняної війни» (упорядники: Байдич В. Г., Завальнюк О. М., Олійник Ю.В., Галатир В. В., Павлунішена Т.Д.).

Крім того, за матеріалами Держархіву вийшли друком видання члена НМР, співробітника Центру дослідження Поділля та Південно-Східної Волині інституту історії України НАН України В.Захар’єва «Зайчики і Постолівка на Збручі: через минуле до сучасності» та «Ідея, що стала реальністю».

На жаль, через відсутність достатнього фінансування, не вдалося підготувати до друку усі заплановані на 2014 рік видання. Частину з них перенесено на 2015 рік.

Держархів став співавтором збірника наукових праць «Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України» (ХОІППО) та збірки матеріалів Першої Шаргородської наукової історико-краєзнавчої конференції.

Також, архівісти увійшли до складу редакційних колегій та рецензували наступні видання:

- Олійник С.В. «Архівознавство». Конспект лекцій для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України» (рецензент -директор архіву Байдич В.Г.);

- Наукові записки Центру Мархоцькознавства, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хмельниччина в роки Другої світової війни» (рецензент – Олійник Ю.В.).

Наукові співробітники та працівники Держархіву взяли участь у роботі 22-х наукових форумів, що проводилися у Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Славуті, Шепетівці, Черкасах, Запоріжжі, Києві, Шаргороді, Меджибожі, у чотирьох з яких Держархів області виступив співорганізатором:

- ІІ-га Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України» (ХОІППО, 24.04.2014);

- VIІ-ма Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія, культура та освіта: християнський вимір» (до Дня слов'янської писемності та культури) (ХІ МАУП, 16.05.2014);

- І-ша Шаргородська наукова історико-краєзнавча конференція (17-18.10.2014, м. Шаргород);

-ХІІІ-та Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття» до 120-річчя від дня народження Якова Гальчевського (ХІ МАУП, 27.10.2014).

У звітному періоді працівниками Держархіву – кандидатами історичних наук Олійником Ю.В. та Галатирем В.В. підготовлено 27 наукових статей, що охоплюють широкий спектр проблем історичного розвитку Подільського краю, Південно-східної Волині, Правобережжя України у ХІХ-ХХ століттях, а також висвітлюють відомі та маловідомі історичні постаті, життєвий шлях яких так чи інакше пов'язаний із Поділлям.

Упродовж 2014 року НМР розглядалися тематико-експозиційні плани виставок, підготовлених Держархівом області та архівними установами області.

Тематика виставок Держархіву визначалася за історичним календарем, пам'ятними датами, урядовими дорученнями, розпорядженнями облдержадміністрації та відповідала річним плановим завданням: до Дня Соборності та Свободи України, 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, 70-ї річниці звільнення Хмельниччини, до 69-ї річниці Перемоги, Дня пам’яті жертв політичних репресій, 73-ї річниці від початку німецько-радянської війни, 18-ї річниці Конституції, 23-ї річниці Незалежності України та Дня Державного прапора України, Дня партизанської слави, 70-ї річниці звільнення України, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня працівників архівних установ (планується на 22-30 грудня) та інші.

Підготовлену до 70-ї річниці звільнення України та 70-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні обласну пересувну історико-документальну фотовиставку «Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» після успішної демонстрації впродовж 2013-2014 років в усіх районах області та містах обласного значення розміщено в корпусі № 1 Держархіву як стаціонарну експозицію.

Працівниками архіву  сформовано меморіальні експозиції на вшанування Героїв небесної сотні, учасників АТО, подолян, які віддали життя за свободу і незалежність України у війні з російським агресором. У відкритті експозицій взяли участь керівники облдержадміністрації та обласної ради, військовослужбовці, волонтери, представники громадських організацій, ЗМІ.

Вжиті заходи щодо оформлення виставковими експозиціями фойє 1 і 2 поверхів, а також місць прийому заявників у корпусі № 1 Держархіву дають змогу організовувати на високому рівні тематичні екскурсії для шкільної та студентської молоді, які активно проводились у 2014 році.

Разом з ти, в організації виставкової діяльності як Держархіву так і архівних підрозділів місцевих органів влади залишаються невирішеними питання планування виставкової діяльності, складання та вчасного подання на затвердження НМР тематико-експозиційних планів, недостатньо проводиться спільних виставок із закладами культури та освіти, для організації виставок у районах відсутнє спеціальне виставкове обладнання.

Так, згідно наданих до підсумкового звіту даних, у 2014 році відповідними підрозділами Держархіву проведено 20 виставок, проте подано на розгляд НМР лише 10 тематико-експозиційних планів. Архівними відділами райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад прозвітовано про організацію 37 виставок, проте на розгляд НМР подано лише 11 тематико-експозиційних планів.

Періодичний аналіз виконання планових показників у Держархіві та квартальних планових показників архівними відділами райдержадміністрацій та районними трудовими архівами відображається у звітній інформації на Укрдержархів.

У звітному періоді продовжувалась робота з формування анотованого реєстру фондів з кадрових питань (особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій) архівних установ Хмельницької області. На сьогодні підготовлено проект реєстру за матеріалами трудових архівів області.  

У 2014 році на обласний щорічний конкурс серед ЗМІ на найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ та Держархіву, історичного минулого Хмельниччини за допомогою оприлюднення та популяризації документів НАФ надійшли подання від ХОДТРК «Поділля-центр» (інформаційна телепередача «Щира розмова», автор та ведучий А.Макогон; цикл радіопередач про роботу ДАХмО редактора обласного радіо Старостіної С.Л.), редакції Красилівської районної газети «Красилівський вісник» (№ 97-98 від 28.11.2014, матеріал Г.Косюк «Непересічний талант історика-краєзнавця») та редакції Старосинявської районної газети «Колос» (матеріали редактора газети І.Козельського).  

За підсумками аналізу стану виконання Плану науково-методичної роботи Держархіву на 2014 рік та з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Держархіву підготовлено План науково-методичної роботи Держархіву на 2015 рік.


План

роботи Науково-методичної ради Державного архіву області на 2015рік

з/п

Питання порядку денного

Термін

Виконавець

1

2

3

4

1.

Науково-видавнича робота

1.1.

Про схвалення до друку:

1.1.1.

Поділля і Південно-Східна Волинь у добу Української революції (1919-1921 рр.) та повстанського руху під проводом Я.Гальчевського (1921-1924 рр.). Збірник документів і матеріалів

2015

Байдич В.Г., директор ДАХмО,

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Галатир В.В., Павлунішена Т.Д., наукові співробітники ДАХмО,

Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор КПНУ

1.1.2.

Красилівщина в роки Великої Вітчизняної війни. Збірник документів і матеріалів

2015

Байдич В.Г., директор ДАХмО,

Байдич О.В., директор Кузьминської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського р-ну

1.1.3.

Збитки, завдані гітлерівськими загарбниками населенню та господарству Кам'янець-Подільської (Хмельницької) області в роки нацистської окупації. Збірник документів і матеріалів

2015

Байдич В.Г., директор ДАХмО,

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Галатир В.В., Павлунішена Т.Д., наукові співробітники ДАХмО,

Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор КПНУ

1.1.4.

Становлення та розвиток архівної справи на Дунаєвеччині. Історичний нарис

2015

Прокопчук В.С., КПНУ,

Камінська А.І., начальник архівного відділу Дунаєвецької РДА,

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО

1.1.5.

Листи з фронту.

Збірник документів, матеріалів та світлин

2015

Байдич В.Г., директор ДАХмО,

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Галатир В.В., Павлунішена Т.Д., наукові співробітники ДАХмО,

Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор КПНУ

1.1.6.

Курилівка – славне село Волочищини.

Історичний нарис

2015

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Захар’єв В.А., Центр дослідження Поділля та Південно-Східної Волині інституту історії України НАН України 

1.1.7.

Рід Мархоцьких в документах Державного архіву Хмельницької області. Путівник по фондах

2015

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Захар’єв В.А., Центр дослідження Поділля та Південно-Східної Волині інституту історії України НАН України 

1.1.8.

Герби Подільської шляхти.

Інформаційно-довідкове видання

2015

Байдич В.Г., директор ДАХмО,

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Галатир В.В., Павлунішена Т.Д., наукові співробітники ДАХмО

1.1.9.

Вісник Державного архіву Хмельницької області

2015

Байдич В.Г., директор ДАХмО,

Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор КПНУ

2.

Виставкова робота

 

 

2.1.

Про затвердження тематико-експозиційних планів виставок Державного архіву Хмельницької області:

- до Дня соборності України (19-25 січня);

- до 85-річчя утворення районних газет Хмельниччини (26 лютого - 6 березня);

- до 201-ї річниці від дня народження

Т.Г. Шевченка (04-10 березня);

- до 25-річчя створення Всеукраїнської спілки краєзнавців (27.03.2015) (23-29 березня);

- до 71-ї річниці визволення Хмельниччини від гітлерівських загарбників (01-05 квітня);

- до 70-ї річниці Перемоги (04-10 травня);

Впродовж року

Кузьміна Н.А., начальник відділу використання інформації документів ДАХмО,

Січак Г.В., головний спеціаліст відділу використання інформації документів ДАХмО,

Снігур Л.А., архівіст відділу використання інформації документів ДАХмО

 

 

 

 

- до Дня пам'яті жертв політичних репресій (14-21 травня);

- до річниці початку німецько-радянської війни (22-28 червня);

- до 19-ї річниці Конституції України (24-30 червня);

- до 24-ї річниці незалежності України та Дня Державного прапора України (20-28 серпня);

- до Дня партизанської слави (21-27 вересня);

- до річниці звільнення України від гітлерівських загарбників (26-31 жовтня);

- до Дня Гідності та Свободи (фотовиставка) (18-25 листопада);

- до Дня пам'яті жертв голодоморів (19-27 листопада);

- до Дня працівників архівних установ (21-31 грудня)

 

 

2.2.

Про затвердження тематико-експозиційних планів виставок архівних установ області

Впродовж року

Керівники архівних структурних підрозділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад,

Данилюк Л.І., головний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи ДАХмО

3.

Наукові форуми

 

 

3.1.

Про організацію науково-краєзнавчої конференції «Адміністративно-територіальні реформи на Поділлі» (до 90-річчя першої адміністративно-територіальної реформи на території Хмельницької та Вінницької областей)

2015

Байдич В.Г., директор ДАХмО,

Легун Ю.В., директор ДАВО,

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО

 

3.2.

Про участь у наукових, науково-практичних, краєзнавчих конференціях, підготовку статей до відповідних збірників матеріалів конференцій

Впродовж року

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Галатир В.В., Павлунішена Т.Д., наукові співробітники ДАХмО, інші працівники ДАХмО

4.

Методична робота

 

 

4.1.

Про анотований реєстр фондів з кадрових питань (особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій) архівних установ  Хмельницької області

2015

Данілкович С.А., начальник відділу організації та координації архівної справи ДАХмО

4.2.

Про результати аналізу виконання річних планових показників розвитку архівної сфери області

2015

Данілкович С.А., начальник відділу організації та координації архівної справи ДАХмО

4.3.

Про результати аналізу виконання квартальних планових показників архівними відділами райдержадміністрацій (міських рад) та трудовими архівами районних рад області

2015

Данілкович С.А., начальник відділу організації та координації архівної справи ДАХмО

4.4.

Про підготовку методичних посібників та науково-методичних розробок

Впродовж року

Бортник І.В., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату ДАХмО,

Данілкович С.А., начальник відділу організації та координації архівної справи ДАХмО,

Кузьміна Н.А., начальник відділу використання інформації документів ДАХмО,

Рага В.С., начальник відділу формування НАФ та діловодства ДАХмО

4.5.

Про висунення наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття премії ім. В.Веретенникова, інших конкурсів з архівознавства та документознавства

2015

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Данілкович С.А., начальник відділу організації та координації архівної справи ДАХмО

 

4.6.

Про занесення кандидатур до галереї

«Провідні дослідники історії Хмельниччини»

Грудень 2015

Данілкович С.А., начальник відділу організації та координації архівної справи ДАХмО

5.

Робота з громадськістю

 

 

5.1.

Про організацію круглого столу з питань розвитку архівної сфери області за участю представників громадських об’єднань та засобів масової інформації

Грудень

2015

 

Данілкович С.А., начальник відділу організації та координації архівної справи ДАХмО,

Кузьміна Н.А., начальник відділу використання інформації документів ДАХмО,

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО