Дорадчі органи науково-методична рада

СКЛАД

Науково-методичної ради Державного архіву Хмельницької області

Войтович

Олександр Валерійович

заступник директора – начальник відділу забезпечення збереженості документів Дер­жавного архіву області, голова ради

Олійник

Юрій Васильович

начальник відділу інформаційних технологій Дер­жавного архіву області, кандидат історичних наук, заступник голови ради

Бортник

Анастасія Василівна

архівіст 2-ї категорії відділу організаційно-аналітичної роботи Державного архіву області, секретарка ради

Бортник

Ірина Василівна

заступниця начальниці відділу обліку та довідкового апарату   Державного архіву області

Бурдуваліс

Катерина Миколаївна

заступниця директора – начальниця відділу організаційно-аналітичної роботи Державного архіву області

Галатир

Віталій Вікторович

головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного архіву області, кандидат історичних наук

Данілкович

Світлана Антонівна

заступниця начальниці відділу організаційно-аналітичної роботи Державного архіву області

Дячок

Валерій Васильович

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національного університету (за згодою)

Єсюнін

Сергій Миколайович

провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею, кандидат історичних наук (за згодою)

Адамський  

Віктор Романович

 

доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат історичних наук (за згодою)

Кузьміна

Наталія Анатоліївна

начальниця відділу використання інформації доку­ментів Державного архіву області

Лях

Галина Василівна

начальниця відділу обліку та довідкового апарату Державного архіву області

Рага

Валентина Станіславівна

начальниця відділу формування Національного архів­ного фонду та діловодства Державного архіву області

Федьков  

Олександр Миколайович

доктор історичних наук, доцент, завідувач, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (за згодою)

 

Заступник директора –

начальник відділу забезпечення

збереженості документів                                       Олександр ВОЙТОВИЧ

 


ЗВІТ

про виконання Плану науково-методичної роботи

Державного архіву Хмельницької області на 2019 рік

 

Діяльність Науково-методичної ради Державного архіву області (далі - НМР) у 2019 році була спрямована на забезпечення реалізації завдань, передбачених Положенням про НМР та Планом роботи НМР на 2019 рік.

У 2019 році проведено 4 засідання НМР (по одному засіданню у квартал), в ході яких розглянуто 12 питань щодо науково-видавничої, виставкової та організаційно-методичної роботи.

Впродовж звітного періоду НМР розглянуто та схвалено до друку 5 видань, підготовлених за співучасті Державного архіву області:

1. Поділля в перші дні «Великої війни». Бій біля м. Городок 4 серпня 1914 року. І.Петраш та І.Олійник;

2. Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність / [упоряд.: Сергійчук В.І., Завальнюк О.М., Байдич В.Г., Олійник Ю.В., Галатир В.В.,]. Хмельницький: ТОВ „ТВОРИ”, 2019. 290 с.;

3. Вісник Державного архіву Хмельницької області „Подільська старовина”№1 (4) 2019;

4. Галатир В.В., Машталір А.І. Віталій Лозовий: науковець, історик, професіонал (до 60-річчя від дня народження). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. 68 с.;

5. На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору. Науково-документальне видання за редакцією А. Філінюка.

Вживалися заходи із підготовки методичних видань. Так, схвалено Інструкцію з організації обліку документів у Державному архіві Хмельницької області, Інструкцію з організації обліку документів Національного архівного фонду в архівних підрозділах райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.

У звітному періоді Держархів став ініціатором та співорганізатором низки наукових конференцій:

  1. Міжнародна науково-практична конференція «Архівістика: теорія, методика, практика» (Державний архів Хмельницької області, Кам’янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка);
  2. XVIII науково-практична конференція «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій XX-XXI століть» (Державний архів Хмельницької області, Хмельницький інститут МАУП);
  3. Панельна дискусія «Насилля комуністичного режиму в Україні. Пролонговані наслідки і латентні складові Голодомору 1932 – 1933 років» (Державний архів Хмельницької області, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

НМР продовжила роботу з розгляду тематико-експозиційних планів книжково-документальних виставок за матеріалами Держархіву та інших архівних установ області. Тематика виставок Держархіву визначалася за історичним календарем, пам'ятними датами, урядовими дорученнями, розпорядженнями облдержадміністрації та відповідала річним плановим завданням. Частину виставок проведено позапланово.

Продовжувалось поповнення меморіальної експозиції на вшанування  учасників АТО, подолян, які віддали життя за свободу і незалежність України у війні з російським агресором.

Оформлення виставковими експозиціями фойє корпусів Держархіву дає змогу організовувати на високому рівні тематичні екскурсії для шкільної та студентської молоді, які активно проводились у 2019 році.

Періодичний аналіз виконання планових показників у Держархіві та квартальних планових показників архівними відділами райдержадміністрацій та районними трудовими архівами відображається у звітній інформації в  Укрдержархів.

За підсумками аналізу стану виконання Плану науково-методичної роботи на 2019 рік та з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Держархіву підготовлено План науково-методичної роботи на 2020 рік.

 

 

Голова Науково-методичної ради                              Олександр ВОЙТОВИЧ

 

Секретар Науково-методичної ради                           Анастасія БОРТНИК


План

науково-методичної роботи

Державного архіву області на 2020 рік

 

з/п

Питання порядку денного

Термін

Виконавець

1.

Науково-видавнича робота

1.1.

Про схвалення до друку:

1.1.1

Збірник документів, матеріалів та світлин «Епістолярії Другої світової війни»

2020

Редакційна колегія

1.1.2

Науково-документальне видання «Старокостянтинівщина в добу Української Революції (1917-1921 рр.)»

2020

Редакційна колегія

1.1.3

Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Випуск 5

2020

Редакційна колегія

1.1.4

Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Випуск 6

2020

Редакційна колегія

1.1.5

Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Випуск 7

2020

Редакційна колегія

2.

Виставкова робота

 

 

2.1.

Про поповнення постійно-діючих виставок  «Україна – більше за життя», присвяченої подіям російсько-української війни (АТО), «Поділля на рубежі віків»

Впродовж року

Кузьміна Н.А., начальниця відділу використання інформації документів ДАХмО, Січак Г.В., головний спеціаліст відділу використання інформації документів ДАХмО,Снігур Л.А., архівістка відділу використання інформації документів ДАХмО

2.2.

- До Дня Соборності України (з 19 до 31 січня);

- До річниці проголошення незалежності Української Народної Республіки (січень-лютий);

- Період Центральної Ради (постійно діюча);

- Доба Гетьманату (постійно діюча);

- Кам’янецький період Директорії УНР (постійно діюча);

- „Остарбайтери – невільники не зі своєї воліˮ (постійно діюча);

- „Подоляни в роки німецько-радянської війниˮ (постійно діюча);

- До Дня пам'яті жертв політичних репресій (з 10 до 31 травня);

- До річниці Конституції України (з 19 до 30 червня);

- До річниці хрещення України-Руси (липень);

- До річниці Незалежності України та Дня Державного прапора України (з 21 до 31 серпня);

- До Дня партизанської слави (з 18 до 30 вересня);

- До Дня Гідності та Свободи (листопад);

- „Герої не вмираютьˮ (фотовиставка) (постійно діюча);

- „Україна – більше за життяˮ (фотовиставка) (постійно діюча);

- „В боротьбі за незалежністьˮ (фотовиставка) (постійно діюча);

- До річниці вшанування пам’яті  жертв голодоморів (з 20 до 30 листопада);

- З історії архівної справи на Хмельниччини (постійно діюча);

- „Поділля на рубежі віківˮ (постійно діюча);

- „Поділля в світлинахˮ (фотовиставка) (постійно діюча)

Впродовж року

 

 

 

2.3.

Про схвалення експозиційних планів виставок в архівних установах області

Впродовж року

Керівники архівних структурних підрозділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад

3.

Наукові форуми

 

 

3.1.

Про участь у наукових, науково-практичних, краєзнавчих конференціях, підготовку статей до відповідних збірників матеріалів конференцій

Впродовж року

Олійник Ю.В., начальник відділу інформаційних технологій ДАХмО,

Галатир В.В., наукові співробітники ДАХмО, інші працівники ДАХмО

4.

Методична робота

 

 

4.1.

Про результати аналізу виконання річних планових показників розвитку архівної сфери області

Впродовж року

Бурдуваліс К.М., заступниця директора – начальниця організаційного-аналітичного відділу

4.2.

Про підготовку методичних посібників та науково-методичних розробок

Впродовж року

Начальники відділів ДАХмО

4.3.

Про занесення кандидатур до галереї

«Провідні дослідники історії Хмельниччини»

Листопад 2020

Данілкович С.А., заступниця начальниці організаційно-аналітичного відділу ДАХмО

 

  Голова Науково-методичної ради                             Олександр ВОЙТОВИЧ

 

  Секретар Науково-методичної ради                             Анастасія БОРТНИК