Послуги

Платні послуги

Відповідно до ст.35. Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. №639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами”, наказу Держкомархіву України від 24 січня 2001 р. №6 “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001р. за №179/5370 та Ціни на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Хмельницької області на договірних засадах, затвердженого Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області від 17 листопада 2009р. №118/1448. Держархівом області виконуються запити на платній основі. Наказом Державного Комітету архівів України від 14 березня 2006р. затверджений Перелік запитів, які виконуються державними архівними установами на платній основі.

При наявності у юридичних та фізичних осіб обгрунтувань щодо необхідності прискорення розгляду їх звернень, проводиться термінове виконання запитів. При цьому вартість запиту збільшувалася до 50% від його розрахункової вартості.

 

Перелік запитів, які виконуються державними архівними установами на платній основі

 

1. Тематичні.

2. Генеалогічні.

3. Підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно: - виділення земельних ділянок під будівництво об'єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень, гаражів;

- надання дозволу на реконструкцію, перебудову існуючих споруд;

- закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;

- введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд;

- виділення житла;

- виготовлення копій відповідних рішень виконкомів.

4. Підтвердження родинних зв'язків з метою отримання спадщини.

5. Персональні (уточнення окремих фактів біографії).

6. Фактографічні.

 


 

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву

Хмельницької області

13.11.2009 №71

 

Зареєстровано Головним Управлінням

юстиції у Хмельницькій області              

17 листопада 2009року за №118/1448

 

ЦІНИ

на роботи ( послуги), що виконуються

Державним архівом Хмельницької області

 

скачати  документ  DOC

продивитися в  PDF