Довідковий апарат ОПИСИ Радянські 1

ПЕРЕЛІК ФОНДІВ 

Дорадянські фонди   фонди   (1-300)

 

Ф.1 Кам’янецький повітовий суд, 3142 од. зб., 1786–1872 рр.

Ф.2 Проскурівський повітовий суд, 2297 од. зб., 1796–1872 рр. (оп.1)

Ф.2 Проскурівський повітовий суд, 2297 од. зб., 1796–1872 рр.(оп.2)

 

Ф.3 Ушицький повітовий суд, 2448 од. зб., 1796–1872 рр.

Ф.4 Летичівський повітовий суд, 2817 од. зб., 1796–1872 рр.

Ф.5 Мировий суддя 1-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 1223 од. зб.,1872–1910 рр.

Ф.6 Мировий суддя 2-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу,1135 од. зб., 1872–1918 рр.

Ф.7 Мировий суддя 3-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 1558 од.зб., 1872–1918 рр.

Ф.8 Мировий суддя 4-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 4094 од.зб., 1872–1920 рр.

Ф.9 Мировий суддя 5-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 1962 од.зб., 1872–1920 рр.

Ф.10 Мировий суддя 6-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 2384 од.зб., 1872–1920 рр.

Ф.11 Мировий суддя 7-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 114 од.зб., 1914–1920 рр.

Ф.12 Мировий суддя 8-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 76 од. зб.,1913–1920 рр.

Ф.13 Мировий суддя 9-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 116 од.зб., 1914–1917 рр.

Ф.14 Мировий суддя 10-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 62 од.зб., 1918–1920 рр.

Ф.15 Мировий суддя 11-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 112 од.зб., 1917–1920 рр.

Ф.16 Мировий суддя 12-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 18 од.зб., 1918–1919 рр.

Ф.17 Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція), 641 од зб., 1739–1919 рр.

Ф.18 Церкви Подільської та Волинської губерній (колекція), 1999 од. зб., 1780–1925 рр.

Ф.19 Балинський волосний суд, 95 од. зб., 1878–1917 рр.

Ф.20 Бережанський волосний суд, 61 од. зб., 1896–1916 рр.

Ф.21 Циківський волосний суд, 1298 од. зб., 1914–1917 рр.

Ф.25 Подільський губернський совісний суд, 694 од. зб., 1796–1859 рр.

Ф.26 Кам’янець-Подільський сирітський суд, 93 од. зб., 1836–1919 рр.

Ф.27 Ушицький магістрат, 44 од. зб., 1805–1829 рр.

Ф.28 Летичівський магістрат, 488 од. зб., 1796–1862 рр.

Ф.29 Проскурівський міський магістрат, 758 од. зб., 1797–1861 рр.

Ф.30 Кам’янецький повітовий стряпчий, 19 од. зб., 1871–1872 рр.194

Ф.31 Летичівський повітовий стряпчий, 57 од. зб., 1824–1872 рр.

Ф.33 Подільська губернська шляхова та будівельна комісія, 1090 од. зб., 1849–1861 рр.

Ф.34 Подільське губернське церковно-будівельне присутствіє, 296 од. зб., 1849–1894 рр.

Ф.35 Подільський губернський лісоохоронний комітет, 1021 од. зб., 1865–1918 рр.

Ф.36 Кам’янець-Подільське поховальне єврейське товариство, 64 од. зб., 1900–1907 рр.

Ф.37 Мировий посередник 2-ї дільниці Кам’янецького мирового округу, 5 од. зб.,1873–1914 рр.

Ф.38 2-ге Кам’янецьке повітове в чиншових справах присутствіє, 2 од. зб., 1894–1895 рр.

Ф.39 Подільське губернське попечительство дитячих притулків, 26 од. зб., 1848–1907 рр.

Ф.40 Ушицька поштова контора, 4 од. зб., 1860–1885 рр.

Ф.41 Кам’янець-Подільське залізничне поштове відділення, 7 од. зб., 1870–1915 рр.

Ф.44 Летичівський сирітський суд, 2 од. зб., 1909–1912 рр.

Ф.45 Новоушицький сирітський суд, 185 од. зб., 1878–1920 рр.

Ф.46 Подільська губернська землевпорядна комісія, 787 од. зб., 1808–1916 рр.

Ф.47 Кам’янець-Подільське відділення Державного банку , 426 од. зб., 1861–1920 рр.

Ф.48 Проскурівський повітовий стряпчий, 14 од. зб., 1814–1856 рр.

Ф.50 Мировий суддя 1-ї дільниці Ново-Ушицького судово-мирового округу, 2 од. зб.,1894–1895 рр.

Ф.52 Проскурівська міська управа, 79 од. зб., 1863–1917 рр.

Ф.53 Проскурівське повітове казначейство, 22 од. зб., 1794–1919 рр.

Ф.54 Проскурівська міська дума, 63 од. зб., 1849–1909 рр.

Ф.55 Летичівська чоловіча гімназія, 7 од. зб., 1914–1919 рр.

Ф.56 Старокостянтинівське чоловіче вище початкове училище, 3 од. зб., 1914–1919 рр.

Ф.57 Проскурівське Олексіївське реальне училище , 37 од. зб., 1904–1918 рр.

Ф.58 Ушицьке лісництво, 2977 од. зб., 1903–1918 рр.(оп.1)

Ф.58 Ушицьке лісництво, 2977 од. зб., 1903–1918 рр.(оп.2)

Ф.59 Подільське губернське відділення Московського комітету з наданняблагодійної допомоги родинам осіб призваних на війну, 29 од. зб., 1914–1917 рр.

Ф.60 Подільський губернський прокурор, 39 од. зб., 1795–1880 рр.

Ф.61 Інспекція дрібного кредиту при Кам’янець-Подільському відділенніДержавного банку, 172 од. зб., 1904–1917 рр.

Ф.62 Подільський губернський комітет у справах дрібного кредиту, 142 од. зб.,1904–1916 рр.(оп.1)

Ф.62 Подільський губернський комітет у справах дрібного кредиту, 142 од. зб.,1904–1916 рр.(оп.2)

Ф.63 Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня, 30 од. зб.,1909–1918 рр.

Ф.64 Подільська духовна семінарія, 166 од. зб., 1817–1920 рр.

Ф.65 Кам’янець-Подільська Маріїнська жіноча гімназія, 539 од. зб., 1864–1919 рр.

Ф.66 Кам’янець-Подільське середнє 8-класне технічне училище , 1738 од. зб.,1903–1920 рр.

Ф.67 Дирекція народних училищ Подільської губернії, 683 од. зб., 1830–1917 рр.

Ф.68 Кам’янецьке повітове рекрутське присутствіє, 7 од. зб., 1869–1872 рр.

Ф.69 Подільська губернська лікарська управа, 501 од. зб., 1797–1860 рр.

Ф.70 Студеницьке волосне правління, 1 од. зб., 1869–1874 рр.

Ф.71 Рахнівецьке волосне правління, 1193 од. зб., 1858–1920 рр.

Ф.72 Грушковецьке волосне правління, 120 од. зб. , 1864–1915 рр.

Ф.73 Гуменецьке волосне правління, 14 од. зб. , 1862–1889 рр.

Ф.74 Косиковецьке волосне правління, 1 од. зб. , 1916 р.

Ф.75 Смотрицьке волосне правління, 70 од. зб., 1864–1909 рр.

Ф.77 Рудське волосне правління, 1 од. зб., 1874 р.

Ф.78 Маківське волосне правління, 1365 од. зб. , 1861–1923 рр.

Ф.79 Балинське волосне правління, 99 од. зб., 1867–1919 рр.

Ф.80 Гавриловецьке волосне правління, 4 од. зб. , 1868–1877 рр.

Ф.81 Вірменське волосне правління, 2 од. зб., 1862–1863 рр.

Ф.82 Осламівське волосне правління, 22 од зб. , 1881–1918 рр.

Ф.83 Деканати Подільської губернії (колекція), 15 од. зб., 1855–1876 рр.

Ф.84 Михайлівське волосне правління, 56 од. зб. , 1862–1905 рр.

Ф.85 Баговицьке волосне правління, 56 од. зб., 1865–1914 рр.

Ф.86 Лянцкорунське волосне правління, 16 од. зб. , 1913–1918 рр.

Ф.87 Монастирі Подільської та Волинської губерній (колекція), 17 од. зб., 1768–1873 рр.

Ф.89 Волосовецьке волосне правління, 9 од. зб. , 1868–1875 рр.

Ф.90 Гречанське волосне правління, 1 од. зб. , 1874 р.

Ф.91 Глушковецьке волосне правління, 2 од. зб. , 1867 р.

Ф.92 Загінецьке волосне правління, 1 од. зб. , 1861–1868 рр.

Ф.93 Іванковецьке волосне правління, 2 од. зб. , 1868–1874 рр.

Ф.94 Кадиївське волосне правління, 4 од. зб. , 1863–1882 рр.

Ф.95 Меджибізьке волосне правління, 72 од. зб. , 1869–1920 рр.

Ф.96 Малиницьке волосне правління, 4 од. зб. , 1895 р.

Ф.97 Підлісноолексинецьке волосне правління, 34 од. зб. , 1864–1884 рр.

Ф.98 Пашковецьке волосне правління, 8 од. зб. , 1897–1912 рр.

Ф.99 Сарнівське волосне правління, 1 од. зб., 1910–1916 рр.

Ф.100 Калинянське волосне правління, 2 од. зб., 1869–1875 рр.

Ф.102 Китайгородське волосне правління, 99 од. зб. , 1854–1923 рр.

Ф.103 Врубловецьке волосне правління, 7 од. зб. , 1863–1877 рр.

Ф.104 Фельштинське волосне правління, 4 од. зб., 1874–1881 рр.

Ф.105 Хоньковецьке волосне правління, 2 од. зб., 1912 р.

Ф.106 Чорноострівське волосне правління, 4 од. зб., 1878–1902 рр.

Ф.107 Юринецьке волосне правління, 1 од. зб., 1872 р.

Ф.108 Ярмолинецьке волосне правління, 177 од. зб., 1868–1915 рр.

Ф.109 Чемеровецьке волосне правління, 1 од. зб., 1876 р.

Ф.110 Яськовецьке волосне правління, 2 од. зб. , 1864–1873 рр.

Ф.111 Подільський губернський комітет із забезпечення сільського православногодуховенства, 682 од. зб., 1841–1898 рр.

Ф.112 Подільське губернське у селянських справах присутствіє, 27599 од. зб.,1861–1919 рр.

Ф.113 Старший нотаріус Кам’янець-Подільського окружного суду, 106277 од. зб.,1880–1920 рр.

Ф.114 Кам’янецька квартирна комісія, 416 од. зб., 1845–1875 рр.

Ф.115 Подільська губернська креслярня, 3233 од. зб., 1798–1878 рр.

Ф.116 Подільська палата державного майна, 44 од. зб., 1840–1866 рр.

Ф.117 Подільське губернське у міських справах присутствіє, 1105 од. зб., 1844–1916 рр.

Ф.118 Подільська губернська комісія народного продовольства , 149 од. зб., 1843–1901 рр.

Ф.119 Летичівський повітовий апеляційний межовий суд, 23 од. зб., 1817–1840 рр.

Ф.120 Подільський головний суд, 4043 од. зб., 1796–1831 рр.

Ф.121 Подільське губернське з військової повинності присутствіє, 613 од. зб.,1873–1917 рр.

Ф.122 Кам’янецький повітовий предводитель дворянства, 354 од. зб., 1834–1912 рр.

Ф.123 Подільський губернський предводитель дворянства, 1374 од. зб., 1808–1917 рр.

Ф.124 Податковий інспектор м. Кам’янця-Подільського, 14 од. зб., 1895–1911 рр.

Ф.125 Кам’янецький повітовий комітет опікування про народну тверезість,108 од. зб., 1897–1908 рр.

Ф.127 Подільський губернський віспяний комітет, 106 од. зб., 1823–1861 рр.

Ф.130 Кам’янецький повітовий віспяний комітет, 15 од. зб., 1835–1868 рр.

Ф.131 Кам’янецький повітовий комітет зі знищення сарани, 3 од. зб., 1860–1863 рр.

Ф.132 Кам’янецька міська дума, 4453 од. зб., 1814–1919 рр.

Ф.133 Проскурівський повітовий земський суд, 14 од. зб., 1811–1856 рр.

Ф.134 Подільський губернський межовий суд, 279 од. зб., 1796–1840 рр.

Ф.135 Подільська палата карного та цивільного суду , 19543 од. зб., 1870–1886 рр.

Ф.136 Ушицький повітовий стряпчий, 4 од. зб., 1867 р.

Ф.137 Кам’янецька дворянська опіка, 485 од. зб., 1817–1914 рр.

Ф.138 Подільський губернський із казенних справ стряпчий, 2 од. зб., 1838-1860 рр.

Ф.139 Подільський губернський із карних справ стряпчий, 1 од. зб., 1816 р.

Ф.140 Ушицький повітовий апеляційний межовий суд, 17 од. зб., 1803–1838 рр.

Ф.142 Кам’янецький повітовий земський суд, 10 од. зб., 1796–1867 рр.

Ф.143 Летичівський повітовий земський суд, 14 од. зб., 1807–1860 рр.

Ф.144 Кам’янець-Подільський окружний суд, 144049 од. зб., 1880–1920 рр.

Ф.196 Подільська палата цивільного суду, 18201 од. зб., 1796–1872 рр.

Ф.197 Подільська палата карного суду, 5101 од. зб., 1831–1872 рр.

Ф.198 З’їзд мирових суддів Кам’янецького судово-мирового округу, 3150 од. зб.,1872–1919 рр.

Ф.199 Мировий суддя 4-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, 89 од. зб.,1914–1920 рр.

Ф.200 Мировий суддя 5-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, 178 од. зб.,1915–1920 рр.

Ф.201 З’їзд мирових суддів Ушицького судово-мирового округу, 10 од. зб., 1900–1920 рр.

Ф.203 Мировий суддя 4-ї дільниці Проскурівського судово-мирового округу, 1 од. зб.,1889 р.

Ф.204 Мировий суддя 4-ї дільниці Летичівського судово-мирового округу, 1 од. зб.,1910 р.

Ф.206 Кам’янець-Подільський словесний суд, 2 од. зб., 1831–1838 рр.

Ф.207 Устінов Сергій Михайлович – нотаріус, 6 од.зб., 1914–1915 рр.

Ф.208 Шабанов Олександр Якович – нотаріус, 10 од. зб., 1880–1882 рр.

Ф.210 Загорський Антон Титович – нотаріус, 36 од. зб., 1911–1914 рр.

Ф.211 Свєтовідов Сергій Олександрович – нотаріус, 1006 од. зб., 1917–1920 рр.

Ф.212 Донской Олександр Олександрович, – нотаріус 16 од. зб., 1910–1912 рр.

Ф.213 Павловський Федір Артемійович – нотаріус, 915 од. зб., 1915–1920 рр.(оп.1)

Ф.213 Павловський Федір Артемійович – нотаріус, 915 од. зб., 1915–1920 рр.(оп.2)

Ф.214 Залевський Андрій Степанович – нотаріус, 35 од. зб., 1890–1914 рр.

Ф.215 Мандельштам Леонід Борисович – нотаріус, 99 од. зб., 1884–1910 рр.

Ф.216 Грепачевський Калліст Захарійович – нотаріус, 873 од. зб., 1912–1920 рр.(оп.1)

Ф.216 Грепачевський Калліст Захарійович – нотаріус, 873 од. зб., 1912–1920 рр.(оп.2)

Ф.217 Колоколов Костянтин Іванович – нотаріус, 353 од. зб., 1888–1917 рр.

Ф.218 Данутовський Сергій Михайлович – нотаріус, 19 од. зб., 1884–1888 рр.

Ф.219 Яворський Олександр Тимофійович – нотаріус, 12 од. зб., 1880–1911 рр.

Ф.220 Зновицький Йосип Йосипович – нотаріус, 40 од. зб., 1893–1906 рр.

Ф.221 Кузьминський Владислав Йосипович – нотаріус, 620 од.зб., 1915–1920 рр.(оп.1-2)

Ф.221 Кузьминський Владислав Йосипович – нотаріус, 620 од.зб., 1915–1920 рр.(оп.3)

Ф.222 Шантгай Іван Федорович – нотаріус, 9 од. зб., 1881–1883 рр.

Ф.223 Помічник присяжного повіреного Степура, 177 од. зб., 1906–1915 рр.

Ф.224 Проскурівський сирітський суд, 2 од. зб., 1872–1913 рр.

Ф.226 Подільська казенна палата, 53329 од. зб., 1795–1919 рр.

Ф.227 Подільське губернське правління, 35941 од. зб., 1796–1919 рр.

Ф.228 Канцелярія Подільського губернатора, 10784 од. зб., 1796–1917 рр.

Ф.230 Подільське дворянське депутатське зібрання, 7925 од. зб., 1801–1914 рр.

Ф.231 Подільська губернська земська каса дрібного кредиту, 35 од. зб., 1913–1918 рр.

Ф.232 Подільський приказ громадської опіки, 8496 од. зб., 1801–1904 рр.

Ф.233 Подільська губернська земська управа, 3018 од. зб., 1903–1920 рр.

Ф.234 Подільське відділення Селянського поземельного банку, 15752 од. зб.,1875–1919 рр.

Ф.235 Подільське відділення комітету княгині Єлизавети Федорівни з наданняблагодійної допомоги родинам осіб призваних на війну, 5 од. зб., 1914–1916 рр.

Ф.236 Подільський губернський комітет опікування про народну тверезість, 15 од. зб.,1897–1917 рр.

Ф.237 Подільська губернська будівельна комісія, 209 од. зб., 1833–1850 рр.

Ф.238 Подільська губернська шляхова комісія, 1 од. зб., 1850 р.

Ф.239 Подільська контрольна палата, 60 од. зб., 1866–1918 рр.

Ф.240 Подільський губернський розпорядчий комітет, 2894 од.зб., 1866–1919 рр.

Ф.241 Подільський губернський комітет з розгляду та складання інвентарів напоміщицькі землі та маєтки, 1423 од. зб., 1837–1854 рр.

Ф.243 Подільський губернський комітет по земських повинностях, 159 од. зб.,1845–1861 рр.

Ф.244 Подільський губернський статистичний комітет, 53 од. зб., 1865–1918 рр.

Ф.245 Подільське губернське акцизне управління, 794 од. зб. , 1887–1920 рр.

Ф.246 Кам’янецький міський магістрат, 501 од. зб., 1796–1862 рр.

Ф.247 Новоушицька міська ратуша, 211 од. зб., 1834–1861 рр.

Ф.249 Кам’янець-Подільська міська управа, 8932 од. зб., 1874-1920 рр.

Ф.250 Новоушицька міська управа, 1 од. зб., 1881–1904 рр.

Ф.251 Кам’янецько-Ушицьке повітове в чиншових справах присутствіє, 4 од. зб.,1887–1915 рр.

Ф.255 Проскурівська повітова земська управа, 2 од. зб., 1914–1918 рр.

Ф.256 Чемеровецьке поштове відділення, 3 од. зб., 1914–1916 рр.

Ф.257 Ісаковецька карантинна контора, 37 од. зб., 1801–1830 рр.

Ф.258 Проскурівський комітет товариства Червоного Хреста, 2 од. зб., 1904–1905 рр.

Ф.259 Подільська губернська тюремна інспекція, 1828 од. зб., 1890–1920 рр.

Ф.260 Подільський губернський опікунський комітет над тюрмами, 381 од. зб.,1835–1919 рр.

Ф.261 Попечительство над Кам’янець-Подільським виправним арештантськимвідділенням, 57 од. зб., 1877–1917 рр.

Ф.262 Подільська губернська тюрма, 5 од. зб., 1897–1919 рр.

Ф.263 Подільська губернська комісія з розгляду справ осіб, заарештованих упозасудовому порядку, 8 од. зб., 1917 р.

Ф.265 Летичівське повітове поліцейське управління, 11 од. зб., 1867–1916 рр.

Ф.266 Ушицьке повітове поліцейське управління, 4 од. зб., 1862–1876 рр.

Ф.267 Кам’янецьке повітове поліцейське управління, 30 од. зб., 1857–1916 рр.

Ф.268 Проскурівське повітове поліцейське управління, 10 од. зб., 1863–1912 рр.

Ф.269 Комісія військового суду при Кам’янець-Подільському внутрішньому гарнізонному батальйоні, 2 од. зб., 1853–1854 рр.

Ф.270 Кам’янецький тимчасовий поліцейський суд, заснований при Кам’янецькому повітовому суді, 118 од. зб., 1861–1870 рр.

Ф.271 Кам’янець-Подільське розшукне відділення, 72 од. зб., 1908–1917 рр.

Ф.272 Особливий уповноважений з улаштування біженців у Подільській губернії,26 од. зб., 1915–1917 рр.

Ф.273 Подільська губернська у справах про вибори до І Державної Думи комісія,86 од.зб., 1905-1906 рр.

Ф.274 Ушицька повітова у справах про вибори до ІІІ Державної Думи комісія,23 од.зб., 1906-1907 рр.

Ф.275 Летичівська повітова у справах про вибори до І-ІІІ Державної Думи комісія,11 од.зб., 1906-1912 рр.

Ф.276 Маківська волосна у справах про вибори до ІІІ Державної Думи комісія,1 од.зб., 1907 р.

Ф.277 Рабинати Подільської та Волинської губерній (колекція), 150 од. зб., 1844–1888 рр.

Ф.278 Пристав 3-го стану Проскурівського, 1 од. зб., 1870 р.

Ф.281 Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду, 9259 од. зб., 1880–1919 рр.

Ф.282 Управління Проскурівського повітового військового начальника, 6 од. зб.,1917–1919 рр.

Ф.283 Управління коменданта міста Старокостянтинова, 1 од. зб., 1917 р.

Ф.284 Проскурівська казарменно-будівельна комісія, 1 од. зб., 1905 р.

Ф.285 Проскурівська постійна хлібопекарня 7-го армійського корпусу, 1 од. зб.,1914–1915 рр.

Ф.286 Управління завідуючого збірним пунктом кавалерійських слабосильних коней8-ї армії, 5 од. зб., 1914–1917 рр.

Ф.287 Проскурівський пункт слабосильних коней, 4 од. зб., 1914–1915 рр.

Ф.289 Волочиська військова будівельна комісія, 4 од. зб., 1901–1907 рр.

Ф.291 Тимчасовий військовий суд, 10 од. зб., 1874–1902 рр.

Ф.292 Кам’янець-Подільське _______міське поліцейське управління, 1469 од. зб., 1843–1917 рр.

Ф.293 Управління Старокостянтинівського повітового військового начальника,30 од. зб., 1915–1918 рр.

Ф.294 Кам’янець-Подільський поліцмейстер, 5 од. зб., 1842–1914 рр.

Ф.295 Тимчасова комісія з перевірки правильності відстрочок військовозобов’язаних у Подільській губернії, 1 од. зб., 1917 р.

Ф.296 Волочиське поліцейське управління, 1 од. зб., 1914–1915 рр.

Ф.297 Начальник гарнізону м. Старокостянтинова, 1 од. зб., 1916–1917 рр.

Ф.298 Управління начальника гарнізону м. Кам’янця-Подільського, 6 од. зб., 1917–1918 рр.

Ф.299 Мировий посередник 2-ї дільниці Проскурівського повіту, 3 од. зб., 1900–1904 рр.

Ф.300 Кам’янецька повітова у справах про вибори до І Державної Думи комісія,26 од.зб., 1905-1907 рр.