Довідковий апарат ОПИСИ Радянські 2

Дорадянські фонди   (303-597)

 

Ф.303 Заславський повітовий суд, 577 од. зб., 1806–1872 рр.

Ф.304 Ушицька повітова земська управа, 11 од. зб., 1913–1914 рр.

Ф.305 Маківський цукровобуряковий завод, 14 од. зб., 1910–1919 рр.

Ф.306 Подільський єпархіальний свічковий завод, 148 од. зб., 1881–1917 рр.

Ф.307 Кам’янець-Подільська реміснича управа, 40 од. зб., 1861–1899 рр.

Ф.309 Ісаковецька митниця, 1611 од. зб., 1831–1915 рр.

Ф.310 Редакція газети “Подолянин”, 1 од. зб., 1909 р.

Ф.311 Довжоцьке волосне правління, 50 од. зб. , 1867–1915 рр.

Ф.313 Бережанське волосне правління, 3 од. зб., 1884–1906 рр.

Ф.314 Кам’янець-Подільська міська заводська стайня, 257 од. зб., 1858–1912 рр.

Ф.315 Подільська духовна консисторія, 13508 од. зб., 1795–1920 рр.

Ф.316 Заславське духовне правління, 419 од. зб., 1796–1874 рр.

Ф.317 Кам’янець-Подільське приватне, з повними правами 8-класне комерційне

училище Подгурського, 4 од. зб., 1916–1918 рр.

Ф.318 Кам’янець-Подільське приватне комерційне училище Я. Г. Мазінга, 41 од. зб.,1910–1919 рр.

Ф.319 Кам’янець-Подільська чоловіча гімназія, 4517 од. зб., 1836–1920 рр.

Ф.320 Проскурівське комерційне училище, 7 од. зб., 1907–1918 рр.

Ф.321 Подільська губернська єврейська училищна комісія, 54 од. зб., 1848–1911 рр.

Ф.365 Благочинні Подільської губернії (колекція), 35 од. зб., 1817–1894 рр.

Ф.367 Мировий суддя 2-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, 2 од. зб.,1873–1918 рр.

Ф.369 Проскурівське повітове церковно-парафіяльне попечительство, 1 од. зб.,1910–1911 рр.

Ф.374 Соколовський Анатолій Єлизарович – нотаріус, 187 од. зб., 1906–1915 рр.

Ф.377 Кам’янець-Подільська міська пробірна палата, 187 од. зб., 1841–1861рр.

Ф.378 Волочиська митниця, 35 од. зб., 1869–1916 рр.

Ф.379 Рошевський Станіслав Петрович – нотаріус, 1040 од. зб., 1906–1916 рр.

Ф.380 Зикіїв Микола Миколайович – нотаріус, 946 од. зб., 1911–1916 рр.

Ф.381 Дробович-Славенський Василь Федорович – нотаріус, 287 од. зб., 1888–1906 рр.

Ф.382 Мишобенський Павло Федорович – нотаріус, 48 од. зб., 1880–1881 рр.

Ф.387 Подільське губернське з промислового податку присутствіє, 41 од. зб.,1899–1917 рр.

Ф.388 Подільський губернський комітет з продажу алкогольних напоїв, 63 од. зб.,1844–1851 рр.

Ф.392 Валявський Павло Фабіанович – нотаріус, 191 од. зб., 1882–1914 рр.

Ф.393 Маницький Михайло Микитович – нотаріус, 161 од. зб., 1892–1917 рр.

Ф.394 Сламенецький Мечислав Михайлович – нотаріус, 8 од. зб., 1889–1892 рр.

Ф.395 Шиманський Михайло Федорович – нотаріус, 12 од. зб., 1888–1891 рр.

Ф.396 Томашевський Олімпій Михайлович – нотаріус, 46 од. зб., 1893–1915 рр.

Ф.398 Петрашевський Володимир Іванович – нотаріус, 17 од.зб., 1911–1916 рр.

Ф.399 Калішевич Віктор Іванович – нотаріус, 14 од. зб., 1909–1911 рр.

Ф.400 Денисов Михайло Львович – нотаріус, 6 од. зб., 1883–1888 рр.

Ф.401 Гаврун Олександр Петрович – нотаріус, 10 од. зб., 1911–1914 рр.

Ф.404 Малишевський Дмитро Вікентійович – нотаріус, 14 од. зб., 1880–1883 рр.

Ф.406 Кам’янецьке лісництво, 244 од. зб., 1900–1918 рр.

Ф.407 Циківське лісництво, 104 од. зб., 1905–1917 рр.

Ф.409 Подільське губернське у земських та міських справах присутствіє,585 од. зб., 1903–1917 рр.

Ф.410 Віциєвський Володимир Гаврилович – нотаріус, 67 од. зб., 1880–1895 рр.

Ф.411 Калюське поштово-телеграфне відділення, 60 од. зб., 1910–1918 рр.

Ф.429 Павловський Федір Артемійович – нотаріус, 38 од. зб., 1908–1919 рр.

Ф.431 Ляторовський Григорій Олександрович – нотаріус, 41 од.зб., 1895–1906 рр.

Ф.432 Янковський Олександр Іванович – нотаріус, 9 од. зб., 1889–1892 рр.

Ф.433 Хайновський Онуфрій Йосипович – нотаріус, 6 од. зб., 1882–1883 рр.

Ф.436 Мандельштам Леонід Борисович – нотаріус, 15 од. зб., 1911–1912 рр.

Ф.437 ** Ф.757

Ф.442 Кам’янецьке повітове казначейство, 5 од. зб., 1861–1913 рр.

Ф.444 Кам’янець-Подільська міська ощадно-позичкова каса, 9 од. зб., 1875–1917 рр.

Ф.467 Супруньковецьке сільське правління, 1 од. зб., 1910 р.

Ф.468 Сусловецьке волосне правління, 1 од. зб., 1887 р.

Ф.470 Цвітоське волосне правління, 1 од. зб., 1894 р.

Ф.472 Рихтецьке волосне правління, 6 од. зб., 1911 р.

Ф.473 Жуківське волосне правління, 3 од. зб. , 1885–1894 рр.

Ф.474 Городоцьке волосне правління, 2 од. зб., 1868–1902 рр.

Ф.475 Кузьминське волосне правління, 3 од. зб. , 1863–1898 рр.

Ф.476 Лисецьке волосне правління, 1 од. зб. , 1903 р.

Ф.477 Славутське волосне правління, 4 од. зб., 1894–1913 рр.

Ф.478 Калюське волосне правління, 1 од. зб. , 1916 р.

Ф.479 Куявське волосне правління, 1 од. зб. , 1901 р.

Ф.480 Данилівське волосне правління, 1 од. зб. , 1911 р.

Ф.481 Купинське волосне правління, 3 од. зб. , 1897–1901 рр.

Ф.482 Солобковецьке волосне правління, 1 од. зб., 1916 р.

Ф.483 Хоровецьке волосне правління , 5 од. зб., 1894 р.

Ф.484 Білогородське волосне правління, 1 од. зб., 1894 р.

Ф.485 Михалпільське волосне правління, 3 од. зб. , 1882–1898 рр.

Ф.486 Межирівське волосне правління, 1 од. зб. , 1904–1906 рр.

Ф.487 Циківське волосне правління, 1 од. зб., 1882 р.

Ф.488 Трительницьке волосне правління, 2 од. зб., 1905 р.

Ф.489 Ходаковецьке волосне правління, 2 од. зб., 1875–1878 рр.

Ф.490 Зятковецьке волосне правління, 1 од. зб., 1866–1869 рр.

Ф.491 Кривинське волосне правління, 2 од. зб. , 1871–1880 рр.

Ф.492 Старосинявське волосне правління, 4 од. зб., 1903–1910 рр.

Ф.493 Бахматовецьке волосне правління, 2 од. зб., 1882–1912 рр.

Ф.494 Ушицький повітовий комітет опікування про народну тверезість, 1 од. зб.,1913 р.

Ф.495 Летичівський повітовий комітет опікування про народну тверезість,5 од. зб., 1916–1917 рр.

Ф.496 Проскурівська міщанська управа, 1 од. зб., 1893 р.

Ф.497 Кам’янецьке 5-класне міське церковно-парафіяльне училище, 1 од. зб.,1897 р.

Ф.498 Кам’янець-Подільське місцеве управління товариства опікування про хворихта поранених воїнів, 11 од. зб., 1873–1878 рр.

Ф.500 Кам’янецький повітовий комітет з урегулювання натуральних повинностей,55 од. зб., 1841–1873 рр.

Ф.501 Проскурівський єврейський будинок престарілих, 1 од. зб., 1903 р.

Ф.502 Мировий посередник 1-ї дільниці Кам’янецького повіту, 2 од. зб., 1899–1901 рр.

Ф.504 Проскурівське відділення Південно-Російського промислового банку, 1 од. зб.,1903–1917 рр.

Ф.505 Киликіївське сільське правління, 1 од. зб., 1866 р.

Ф.506 Волосовецьке сільське правління, 1 од. зб. , 1876 р.

Ф.507 Канцелярія начальника Південно-Західного митного округу, 47 од. зб., 1907–1913 рр.

Ф.508 Військово-санітарний потяг № 96, 4 од. зб., 1916–1917 рр.

Ф.591 Ушицьке духовне правління, 131 од. зб. , 1799–1867 рр.

Ф.592 Летичівське духовне правління, 153 од. зб., 1800–1871 рр.

Ф.593 Ушицький повітовий земський суд, 5 од. зб., 1808–1849 рр.

Ф.594 Проскурівський повітовий апеляційний межовий суд, 3 од. зб., 1828–1840 рр.

Ф.596 Подільське відділення комітету княжни Тетяни Миколаївни для надання

тимчасової допомоги постраждалим від військових дій, 3 од. зб., 1914–1915 рр.

Ф.597 Судовий слідчий 3-ї дільниці Кам’янецького повіту, 1 од. зб., 1864 р.