Оприлюднено 5 нових справ фонду Ф.17 ,,Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)”

На вебсайті Державного архіву Хмельницької області в рубриці ,,Архів-on line” https://www.dahmo.gov.ua/viev.php?cat=85 оприлюднено 5 нових справ фонду Ф.17 ,,Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)”.

Довідково. Ф. 17 ,,Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)", 641 од зб., 1739–1919 рр.
Фонд–колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за походженням фондів. З ХІV ст. на території Поділля (спочатку Подільського воєводства Речі Посполитої, з 1793 р. – Подільської губернії Російської імперії) діяли римсько-католицькі костьоли, які підпорядковувались Подільській римсько-католицькій духовній консисторії (з 1798). В метричних книгах костьолів реєструвались народження, шлюб та смерть парафіян, також костьолами проводився щорічний облік – складались списки парафіян. За декретом УРСР від 22 січня 1919р. − ці функції перейшли до відділів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів) місцевих органів влади.

 

2021-02-10