оприлюднено оцифровані справи фонду КФ-29 ,,Проскурівський магістрат”.

До Дня міста Хмельницького на веб-сайті Державного архіву Хмельницької області в рубриці ,,Архів-on line” https://www.dahmo.gov.ua/viev.php?cat=85 оприлюднено оцифровані справи фонду КФ-29 ,,Проскурівський магістрат”.

Губернський магістрат в 1796-1797 рр. був вищою посадовою інстанцією для міських магістратів. Міський магістрат складався з двох колегій: ради на чолі з бургомістром (загальне управління, розгляд цивільних справ) та лави на чолі з війтом (розгляд кримінальних справ). До ради обиралися райці (не більше 12 осіб), до лави – лавники (не більше 3 осіб).

Магістрати займалися розподілом земель, збором податків, розглядом кримінальних та цивільних справ, а також виконували нотаріальні функції. З утворенням в 30-40 рр. ХІХ століття міських 34 дум, перетворились в чисто судові органи, які судовою реформою 1896 р. були ліквідовані.

2020-09-24