колегія ОДА

28 травня 2019 року під час розширеного засідання колегії облдержадміністрації, директор архіву Володимир Байдич доповів про хід проведення оглядів на краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та стану діловодства в установах, організаціях, підприємствах різних форм власності.

Огляд − єдиний в Україні  проект започаткований Державним архівом Хмельницької області у 2014 році задля покращення  умов збереження документів Національного архівного фонду (далі-НАФ), з кадрових питань (особового складу) та стану діловодства в окремих галузях області, а саме: культурній, релігійній, туристичній, охороні здоров’я та освіті.

З метою удосконалення діловодства і архівної справи в установах та закладах Хмельницької області Держархівом області протягом 2014-2017 рр. проведено Огляд установ та закладів культури та охорони здоров’я. Нині, огляд проходить у закладах освіти і науки області.

 

 

2019-05-28