колегія 05 квітня

05 квітня 2019 року відбулося засідання колегії Державного архіву Хмельницької області з порядком денним:

1. Про підсумки роботи Експертно-перевірної комісії Держархіву області (далі-ЕПК) протягом  2017-2018 років та якість підготовки документів, що подаються на розгляд ЕПК архівними установами області

2. Про паспортизацію архівних підрозділів юридичних осіб – джерел комплектування Державного архіву станом на 01.01.2019.

3. Про роботу із зверненнями громадян у Держархіві області за 2018 рік.

4. Про співпрацю державних архівних установ Хмельницької області із засобами масової інформації у 2016-2018 роках.

5. Про стан виконавської дисципліни та організацію виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації у 2018 році.

6. Про стан виконання наказів Державного архіву Хмельницької області за 2018 рік.

 

   

 

   

 

2019-04-05