Довідковий апарат Фонди

Номер

фонду

Назва фонду

Крайні дати

Кількість справ

Перегляд

1

Кам’янецький повітовий суд, м. Кам’янець-Подільський

1786-1872

3142

pdf

2

Проскурівський повітовий суд, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

1796-1872

2297

Частина 1pdf

2pdf

3

Ушицький повітовий суд, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

1796-1872

2448

Частина 1pdf

2pdf

4

Летичівський повітовий суд, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

1796-1872

2817

pdf

5

Мировий суддя 1-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1872-1910

1223

pdf

6

Мировий суддя 2-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1872-1918

1135

pdf

7

Мировий суддя 3-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1872-1918

1558

pdf

8

Мировий суддя 4-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1872-1920

4094

pdf

9

Мировий суддя 5-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Маків Кам’янецького повіту Подільської губернії

1872-1920

1962

pdf

10

Мировий суддя 6-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Городок Кам’янецького повіту Подільської губернії

1872-1920

2384

pdf

11

Мировий суддя 7-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Смотрич Кам’янецького повіту Подільської губернії

1914-1920

114

pdf

12

Мировий суддя 8-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Гусятин Кам’янецького повіту Подільської губернії

1913-1920

76

pdf

13

Мировий суддя 9-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Городок Кам’янецького повіту Подільської губернії

1914-1917

116

pdf

14

Мировий суддя 10-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Жванець Кам’янецького повіту Подільської губернії

1918-1920

62

pdf

15

Мировий суддя 11-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Балин Кам’янецького повіту Подільської губернії

1917-1920

112

pdf

16

Мировий суддя 12-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Лянцкорунь Кам’янецького повіту Подільської губернії

1918-1919

18

pdf

17

Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)

1739-1919

633

pdf

18

Церкви Подільської та Волинської губерній (колекція)

1796-1920

1998

pdf

19

Балинський волосний суд, м-ко Балин Кам’янецького повіту Подільської губернії

1878-1917

95

pdf

20

Бережанський волосний суд, с. Бережанка Кам’янецького повіту Подільської губернії

1896-1916

61

pdf

21

Циківський волосний суд, с. Цикова Кам’янецького повіту Подільської губернії

1914-1917

1298

pdf

25

Подільський губернський совісний суд,м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1796-1859

694

pdf

26

Кам’янець-Подільський сирітський суд, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1836-1919

93

pdf

27

Ушицький міський магістрат, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

1805-1829

44

pdf

28

Летичівський міський магістрат, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

1796-1862

488

pdf

29

Проскурівський міський магістрат, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

1797-1861

758

pdf

30

Кам’янецький повітовий стряпчий, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1871-1872

19

pdf

31

Летичівський повітовий стряпчий, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

1824-1872

57

pdf

33

Подільська губернська шляхова та будівельна комісія, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1849-1861

1090

pdf

34

Подільське губернське церковно-будівельне присутствіє, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1849-1894

296

pdf

35

Подільський губернський лісоохоронний комітет,м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1865-1918

1021

pdf

36

Кам’янець-Подільське поховальне єврейське товариство, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1900-1907

64

pdf

37

Мировий посередник 2-ї дільниці Кам’янецького мирового округу, м-ко Лянцкорунь Кам’янецького повіту Подільської губернії

1873-1914

5

pdf

38

2-ге Кам’янецьке повітове в чиншових справах присутствіє, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1894-1895

2

pdf

39

Подільське губернське попечительство дитячих притулків, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1848-1907

26

pdf

40

Ушицька поштова контора, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

1860-1885

4

pdf

41

Кам’янець-Подільське залізничне поштове відділення, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1870-1915

7

pdf

44

Летичівський сирітський суд, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

1909-1912

2

pdf

45

Новоушицький сирітський суд, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

1878-1920

185

pdf

46

Подільська губернська землевпорядна комісія,м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1808-1916

787

pdf

47

Кам’янець-Подільське відділення Державного банку, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1861-1920

426

pdf

48

Проскурівський повітовий стряпчий, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

1814-1856

14

pdf

50

Мировий суддя 1-ї дільниці Ново-Ушицького судово-мирового округу, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

1894-1895

2

pdf

52

Проскурівська міська управа, м. Проскурів Проскурів- ського повіту Подільської губернії

1863-1917

79

pdf

53

Проскурівське повітове казначейство, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

1794-1919

22

pdf

54

Проскурівська міська дума, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

1849-1909

63

pdf

55

Летичівська чоловіча гімназія, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

1914-1919

7

pdf

56

Старокостянтинівське чоловіче вище початкове училище, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

1914-1919

3

pdf

57

Проскурівське Олексіївське реальне училище, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

1904-1918

37

pdf

58

Ушицьке лісництво, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

1903-1918

2977

pdf

59

Подільське губернське відділення Московського комітету з надання благодійної допомоги родинам осіб, призваних на війну, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

1914-1917

29

pdf

60

Подільський губернський прокурор, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1795-1880

39

pdf

61

Інспекція дрібного кредиту при Кам’янець-Подільському відділенні Державного банку, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1904-1917

172

pdf

62

Подільський губернський комітет у справах дрібного кредиту, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1904-1916

142

pdf

63

Кам'янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

1909-1918

30

pdf

64

Подільська духовна семінарія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

1817-1920

166

pdf

65

Кам'янець-Подільська Маріїнська жіноча гімназія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

1864-1919

539

pdf

66

Кам’янець-Подільське середнє 8-класне технічне училище, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1903-1920

1738

pdf

67

Дирекція народних училищ Подільської губернії, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1830-1917

683

pdf

68

Кам’янецьке повітове рекрутське присутствіє, м. Кам’янець-Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1869-1872

7

pdf

69

Подільська губернська лікарська управа, м. Кам’янець- Подільський Кам’янецького повіту Подільської губернії

1797-1860

501

pdf

70

Студеницьке волосне правління, м-ко Студениця Ушицького повіту Подільської губернії

1869-1874

1

pdf

71

Рахнівецьке волосне правління, с. Рахнівка Ушицького повіту Подільської губернії

1858-1920

1193

pdf

72

Грушковецьке волосне правління, с. Грушка Ушицького повіту Подільської губернії

1864-1915

120

pdf

73

Гуменецьке волосне правління, с. Гуменці Кам’янецького повіту Подільської губернії

1862-1889

14

pdf

74

Косиковецьке волосне правління, с. Косиківці Ушицького повіту Подільської губернії

1916

1

pdf

75

Смотрицьке волосне правління, м-ко Смотрич Кам’янецького повіту Подільської губернії

1864-1909

70

pdf

77

Рудське волосне правління, с. Руда Кам’янецького повіту Подільської губернії

1874

1

pdf

78

Маківське волосне правління, м-ко Маків Кам’янецького повіту Подільської губернії

1861-1923

1365

pdf

79

Балинське волосне правління, м-ко Балин Кам’янецького повіту Подільської губернії

1867-1919

99

pdf

80

Гавриловецьке волосне правління, с. Гаврилівці Кам’янецького повіту Подільської губернії

1868-1877

4

pdf

81

Вірменське волосне правління, с. Вірмени Кам’янецького повіту Подільської губернії

1862-1863

2

pdf

82

Осламівське волосне правління, с. Осламів Ушицького повіту Подільської губернії

1881-1918

22

pdf

83

Деканати Подільської губернії (колекція)

1855-1876

15

pdf

84

Михайлівське волосне правління, м-ко Михайлівка Ушицького повіту Подільської губернії

1862-1905

56

pdf

85

Баговицьке волосне правління, с. Баговиця Кам’янецького повіту Подільської губернії

1865-1914

56

pdf

86

Лянцкорунське волосне правління, м-ко Лянцкорунь Кам’янецького повіту Подільської губернії

1913-1918

16

pdf

87

Монастирі Подільської губернії (колекція)

1768-1873

17

pdf

89

Волосовецьке волосне правління, с. Волосівці Летичів- ського повіту Подільської губернії

1868-1875

9

pdf