Регіональні програми

Затверджено

Рішення обласної ради

від 5 серпня2011 року

№ 18-5/2011

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку архівної справи на 20112015 роки

 

Загальні положення

Обласну програму розвитку архівної справи на 2011 – 2015 роки розроблено на виконання п. 4.1. розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 27.12.2010 № 645/2010-р згідно із вимогами Закону України «Про державні цільові програми».

Мережа архівних установ області складається з Державного архіву області, 20 архівних відділів райдержадміністрацій, 5 архівних відділів міських (міст обласного значення) рад, 23 трудових архівів для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.

В архівосховищах зберігається 2 млн. 207 тис. справ Національного архівного фонду 10834 установ, підприємств і організацій за період з 1765 року до наших днів, понад 320 тис. справ з особового складу 2598 ліквідованих установ області за період з 1944 по 2009 рік.

Архівні документи є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів області, які використовуються з науковою метою, для забезпечення управлінської діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також задоволення потреб громадян соціально-правового характеру.

Питання забезпечення збереження архівних фондів гостро стоять в архівних установах області та потребують вжиття кардинальних заходів.

Майже всі архівні установи області знаходяться у пристосованих приміщеннях, які не відповідають вимогам умов зберігання архівних документів, у більшості відсутні системи охоронно-пожежної сигналізації, засоби пожежегасіння, кондиціювання повітря. Архівосховища Державного архіву області, архівних відділів Білогірської, Волочиської, Кам'янець-Подільської, Красилівської, Летичівської, Старокостянтинівської, Старосинявської, Теофіпольської, Хмельницької, Чемеровецької райдержадміністрацій та трудові архіви Городоцької, Деражнянської, Кам'янець-Подільської, Славутської, Старокостянтинівської, Старосинявської, Хмельницької, Чемеровецької районних рад перевантажені і потребують додаткових приміщень. Трудовий архів Шепетівської міської ради взагалі не забезпечений приміщенням.

Архівні установи області недостатньо забезпечено копіювальною, комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням. Унаслідок цього, величезний інформаційний потенціал Національного архівного фонду мінімально використовується для задоволення зростаючого попиту громадян, держави і суспільства, а також реальною стає загроза безповоротної втрати значної частини сучасної цінної інформації – документів та інших ресурсів на електронних носіях.

Всі ці фактори обумовлено вкрай недостатнім фінансуванням архівної галузі області, що, у свою чергу, впливає на планомірне та повноцінне поповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини підприємств, установ і організацій Хмельниччини.

Розв'язання зазначених та інших нагальних проблем передбачається обласною програмою розвитку архівної справи у 2011-2015 роках (далі – Програма).

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення належних умов для зберігання, формування та використання Національного архівного фонду, соціально значущих документів ліквідованих установ області для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян.

Основними завданнями Програми є:

зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ;

створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду та соціально значущих документів;

поліпшення охорони та пожежної безпеки архівних установ;

забезпечення ефективного впровадження в архівних установах області сучасних інформаційних технологій для збереження інформації архівних документів;

внесення до Національного архівного фонду усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснення відповідних заходів.

Виконання основних завдань Програми забезпечить реалізацію її основної мети –збереження духовної і культурної спадщини Подільського краю, створення інформаційного поля для здійснення досліджень з історії Поділля, задоволення соціальних потреб громадян.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання програми та інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Орієнтований обсяг фінансування заходів Програми з обласного бюджету становить 152,0 тис. гривень.

Очікувані результати

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля обласних, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію пріоритетних напрямків розвитку на 2011-2015 роки.

 

Виконання Програми дасть змогу:

- зміцнити матеріально-технічну базу;

- забезпечити надійний пожежний та охоронний захист архівних установ області;

- створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду, документів ліквідованих установ, підприємств, організацій;

- запровадити сучасні інформаційні технології, електронний документообіг, створити систему інформаційних ресурсів, інтегровану в український інформаційний простір.

 

Координація роботи і контроль за виконанням Програми

Координацію роботи та контроль за виконанням Програми здійснює обласна рада, Держархів Хмельницької області.

 

 

 

Заступник директора

Держархіву Хмельницької області                                                                                                                                  С. Михайлова

 


 

ЗАХОДИ

щодо виконання обласної програми розвитку архівної справи на 2011-2015 роки

Назва заходу

Виконавець

Строки виконання

Орієнтований обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками

Прогнозовані джерела фінансування

2011

2012

2013

2014

2015

Держ. бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Підвищення рівня пожежної безпеки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Виготовлення проектної документації на ремонт автоматичної системи газового пожежегасіння у 6-ти сховищах корпусу № 1 Держархіву області (вул. Грушевського, 99)

Хмельницька облдержадміністрація

Державний архів області

2011-

2012

75,0

25,0

50,0

 

 

 

 

75,0

 

1.2. Ремонт автоматичної системи газового пожежегасіння у 6-ти сховищах корпусу № 1 Держархіву області (вул. Грушевського, 99)

Хмельницька облдержадміністрація

Державний архів області

2011-

2015

1260,0

60,0

600,0

600,0

 

 

1260,0

 

 

2. Забезпечення надійної охорони архівних приміщень:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Облаштування систем охоронної сигналізації в архівних установах області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–архівних відділах райдержадміністрацій

Райдержадміністрації

2011-

2015

45,0

4,5

9,0

31,5

 

 

 

45,0

 

 

Білогірська

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4,5

 

 

Городоцька

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Деражнянська

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

Ізяславська

 

4,5

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

 

Новоушицька

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

Полонська

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

Славутська

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

Старосинявська

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

Хмельницька

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

Чемеровецька

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

–трудових архівах

Районні ради:

2011-

2015

72,0

4,5

27,0

36,0

4,5

 

 

 

72,0

 

Білогірська

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

4,5

 

Віньковецька

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4,5

 

Городоцька

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4,5

 

Деражнянська

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4,5

 

Дунаєвецька

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4,5

 

Кам'янець-Подільська

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4,5

 

Красилівська

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4,5

 

Новоушицька

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

Полонська

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

Славутська

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

Старокостянтинівська

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

Старосинявська

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

Теофіпольська

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

Хмельницька

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Чемеровецька

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

Шепетівська

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

 

4,5

3. Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для архівних установ:

 

2011-

2015

119,0

31,0

15,0

31,0

19,0

23,0

75,0

32,0

12,0

3.1. Держархів області

Хмельницька

облдержадміністрація

2011-

2015

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

 

 

3.2. Архівні відділи райдержадміністрацій

Райдержадміністрації

2011-

2015

32,0

12,0

 

12,0

4,0

4,0

 

32,0

 

 

Білогірська

 

4,0

4,0

 

 

 

 

 

4,0

 

 

Віньковецька

 

4,0

4,0

 

 

 

 

 

4,0

 

 

Городоцька

 

4,0

4,0

 

 

 

 

 

4,0

 

 

Ізяславська

 

4,0

 

 

4,0

 

 

 

4,0

 

 

Красилівська

 

4,0

 

 

4,0

 

 

 

4,0

 

 

Летичівська

 

4,0

 

 

4,0

 

 

 

4,0

 

 

Славутська

 

4,0

 

 

 

4,0

 

 

4,0

 

 

Старосинявська

 

4,0

 

 

 

 

4,0

 

4,0

 

3.3. Районні трудові архіви

Районні ради:

2011-

2015

12,0

4,0

 

4,0

 

4,0

 

 

12,0

 

Новоушицька

 

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

4,0

 

Чемеровецька

 

4,0

 

 

4,0

 

 

 

 

4,0

 

Шепетівська

 

4,0

 

 

 

 

4,0

 

 

4,0

Разом

 

 

1571,0

125,0

701,0

698,5

23,5

23,0

1335,0

152,0

84,0