Довідковий апарат ОПИСИ Дорадянські 2

Ф.401 Гаврун Олександр Петрович – нотаріус, 10 од. зб., 1911–1914 рр.

Ф.404 Малишевський Дмитро Вікентійович – нотаріус, 14 од. зб., 1880–1883 рр.

Ф.406 Кам’янецьке лісництво, 244 од. зб., 1900–1918 рр.

Ф.407 Циківське лісництво, 104 од. зб., 1905–1917 рр.

Ф.409 Подільське губернське у земських та міських справах присутствіє, 585 од. зб., 1903–1917 рр.

Ф.410 Віциєвський Володимир Гаврилович – нотаріус, 67 од. зб., 1880–1895 рр.

Ф.411 Калюське поштово-телеграфне відділення, 60 од. зб., 1910–1918 рр.     частина 2

Ф.429 Павловський Федір Артемійович – нотаріус, 38 од. зб., 1908–1919 рр.

Ф.431 Ляторовський Григорій Олександрович – нотаріус, 41 од.зб., 1895–1906 рр.

Ф.432 Янковський Олександр Іванович – нотаріус, 9 од. зб., 1889–1892 рр.

Ф.433 Хайновський Онуфрій Йосипович – нотаріус, 6 од. зб., 1882–1883 рр.

Ф.436 Мандельштам Леонід Борисович – нотаріус, 15 од. зб., 1911–1912 рр.

Ф.442 Кам’янецьке повітове казначейство, 5 од. зб., 1861–1913 рр.

Ф.444 Кам’янець-Подільська міська ощадно-позичкова каса, 9 од. зб., 1875–1917 рр.

Ф.467 Супруньковецьке сільське правління, 1 од. зб., 1910 р.

Ф.468 Сусловецьке волосне правління, 1 од. зб., 1887 р.

Ф.470 Цвітоське волосне правління, 1 од. зб., 1894 р.

Ф.472 Рихтецьке волосне правління, 6 од. зб., 1911 р.

Ф.473 Жуківське волосне правління, 3 од. зб. , 1885–1894 рр.

Ф.474 Городоцьке волосне правління, 2 од. зб., 1868–1902 рр.

Ф.475 Кузьминське волосне правління, 3 од. зб. , 1863–1898 рр.

Ф.476 Лисецьке волосне правління, 1 од. зб. , 1903 р.

Ф.477 Славутське волосне правління, 4 од. зб., 1894–1913 рр.

Ф.478 Калюське волосне правління, 1 од. зб. , 1916 р.

Ф.479 Куявське волосне правління, 1 од. зб. , 1901 р.

Ф.480 Данилівське волосне правління, 1 од. зб. , 1911 р.

Ф.481 Купинське волосне правління, 3 од. зб. , 1897–1901 рр.

Ф.482 Солобковецьке волосне правління, 1 од. зб., 1916 р.

Ф.483 Хоровецьке волосне правління , 5 од. зб., 1894 р.

Ф.484 Білогородське волосне правління, 1 од. зб., 1894 р.

Ф.485 Михалпільське волосне правління, 3 од. зб. , 1882–1898 рр.

Ф.486 Межирівське волосне правління, 1 од. зб. , 1904–1906 рр.

Ф.487 Циківське волосне правління, 1 од. зб., 1882 р.

Ф.488 Трительницьке волосне правління, 2 од. зб., 1905 р.

Ф.489 Ходаковецьке волосне правління, 2 од. зб., 1875–1878 рр.

Ф.490 Зятковецьке волосне правління, 1 од. зб., 1866–1869 рр.

Ф.491 Кривинське волосне правління, 2 од. зб. , 1871–1880 рр.

Ф.492 Старосинявське волосне правління, 4 од. зб., 1903–1910 рр.

Ф.493 Бахматовецьке волосне правління, 2 од. зб., 1882–1912 рр.

Ф.494 Ушицький повітовий комітет опікування про народну тверезість, 1 од. зб.,1913 р.

Ф.495 Летичівський повітовий комітет опікування про народну тверезість,5 од. зб., 1916–1917 рр.

Ф.496 Проскурівська міщанська управа, 1 од. зб., 1893 р.

Ф.497 Кам’янецьке 5-класне міське церковно-парафіяльне училище, 1 од. зб.,1897 р.

Ф.498 Кам’янець-Подільське місцеве управління товариства опікування про хворих та поранених воїнів, 11 од. зб., 1873–1878 рр.

Ф.500 Кам’янецький повітовий комітет з урегулювання натуральних повинностей, 55 од. зб., 1841–1873 рр.

Ф.501 Проскурівський єврейський будинок престарілих, 1 од. зб., 1903 р.

Ф.502 Мировий посередник 1-ї дільниці Кам’янецького повіту, 2 од. зб., 1899–1901 рр.

Ф.504 Проскурівське відділення Південно-Російського промислового банку, 1 од. зб., 1903–1917 рр.

Ф.505 Киликіївське сільське правління, 1 од. зб., 1866 р.

Ф.506 Волосовецьке сільське правління, 1 од. зб. , 1876 р.

Ф.507 Канцелярія начальника Південно-Західного митного округу, 47 од. зб., 1907–1913 рр.

Ф.508 Військово-санітарний потяг № 96, 4 од. зб., 1916–1917 рр.

Ф.591 Ушицьке духовне правління, 131 од. зб. , 1799–1867 рр.

Ф.592 Летичівське духовне правління, 153 од. зб., 1800–1871 рр.

Ф.593 Ушицький повітовий земський суд, 5 од. зб., 1808–1849 рр.

Ф.594 Проскурівський повітовий апеляційний межовий суд, 3 од. зб., 1828–1840 рр.

Ф.596 Подільське відділення комітету княжни Тетяни Миколаївни для надання тимчасової допомоги постраждалим від військових дій, 3 од. зб., 1914– 1915 рр.

Ф.597 Судовий слідчий 3-ї дільниці Кам’янецького повіту, 1 од. зб., 1864 р.

Ф.598 Судовий слідчий 2-ї дільниці Кам’янецького повіту, 2 од. зб., 1862–1905 рр.

Ф.599 Судовий слідчий 1-ї дільниці Кам’янецького повіту, 2 од. зб., 1875–1880 рр.

Ф.600 Судовий слідчий 4-ї дільниці Кам’янецького повіту, 4 од. зб., 1875–1877 рр.

Ф.601 Судовий слідчий 2-ї дільниці Ушицького повіту, 1 од. зб., 1876–1880 рр.

Ф.602 Судовий слідчий 2-ї дільниці Літинського повіту, 1 од. зб., 1878–1879 рр.

Ф.603 Судовий слідчий 1-ї дільниці Ушицького повіту, 1 од. зб., 1875–1876 рр.

Ф.610 Кам’янецький повітовий земський справник, 8 од. зб., 1833–1910 рр.

Ф.611 Пристав 4-го стану Проскурівського повіту, 1 од. зб., 1872 р.

Ф.612 Кам’янецька міська тюрма, 105 од. зб., 1870–1880 рр.

Ф.613 Вокулович Іван Никанорович – нотаріус, 156 од. зб., 1914–1918 рр.

Ф.614 Кам’янець-Подільський губернський інспектор поліцейської варти, 1 од. зб.,1915 р.

Ф.615 Барановський Михайло Петрович – нотаріус, 83 од. зб., 1902–1913 рр.

Ф.616 Кам’янецьке повітове з військових справ присутствіє, 9 од. зб., 1884–1919 рр.

Ф.617 Помічник начальника Подільського губернського жандармського управління, 2 од. зб., 1904–1910 рр.

Ф.618 Редакція газети “Вісник”, 2 од. зб., 1912–1919 рр.

Ф.619 Управління Кам’янецького повітового військового начальника, 19 од. зб., 1904–1919 рр.

Ф.620 Кам’янець-Подільська школа урядників Подільської губернії, 1 од. зб., 1915 р.

Ф.622 Мировий суддя 1-ї дільниці Літинського судово-мирового округу, 1 од. зб.,1906 р.

Ф.623 Проскурівська міська поліція, 1 од. зб., 1859 р.

Ф.625 Барсов Петро Віссаріонович – нотаріус, 187 од. зб., 1902–1912 рр.

Ф.626 Ушицький повітовий військовий начальник, 1 од. зб., 1903–1908 рр.

Ф.627 Подільське губернське поєднане присутствіє із забезпечення православного духовенства та у селянських справах, 6 од. зб., 1876–1889 рр.

Ф.629 Подільське губернське у справах про товариства присутствіє, 132 од. зб.,1908–1914 рр.

Ф.630 Ушицьке повітове з військової повинності присутствіє, 5 од.зб., 1906–1917 рр.

Ф.631 Подільське губернське рекрутське присутствіє, 27 од. зб., 1838–1873 рр.     частина 2

Ф.633 Голембіовський Микола Євдокимович – нотаріус, 9 од. зб., 1894–1896 рр.

Ф.634 Кам’янець-Подільська військово-слідча комісія, 4 од. зб., 1861–1864 рр.

Ф.635 Комісія військового суду при Кам’янець-Подільському батальйоні внутрішньої варти, 4 од. зб., 1863–1864 рр.

Ф.636 Комісія військового суду при Кавказькому лінійному 9-му батальйоні, 1 од. зб., 1867 р.

Ф.637 Комісія військового суду при Житомирському внутрішньому гарнізоні, 1 од. зб., 1836 р.

Ф.638 Військово-судова комісія при Летичівському повітовому суді, 2 од.зб., 1862 р.

Ф.639 Комісія військового суду при 132-му піхотному гренадерському полку, 1 од. зб., 1868 р.

Ф.640 Комісія військового суду при управлінні Бесарабського губернського військового начальника, 1 од. зб., 1866 р.

Ф.641 Комісія змішаного військового суду при Кам’янецькому повітовому суді, 2 од. зб., 1854 р.

Ф.642 Комісія військового суду при управлінні Кам’янець-Подільського військового начальника, 6 од. зб., 1857–1868 рр.

Ф.643 Комісія польового військового суду, 1 од. зб., 1864 р.

Ф.645 Комісія заснована у справі про відмежування казенного села Лисець від суміжних приватних маєтків, 1 од. зб., 1870 р.

Ф.647 Комісія у справах осіб, які вишукували вольності, 1 од. зб., 1826 р.

Ф.648 Управління Подільського губернського військового начальника, 9 од. зб., 1837–1894 рр.

Ф.649 Сатанівська слідча комісія, 1 од. зб., 1828 р.

Ф.650 Кам’янецька окрема комісія для розгляду справ заколотників, 1 од. зб., 1831 р.

Ф.651 Проскурівське повітове рекрутське присутствіє, 1 од. зб., 1867 р.

Ф.652 Податковий інспектор Кам’янецького повіту, 7 од. зб., 1910–1917 рр.

Ф.655 Податковий інспектор Проскурівського повіту, 3 од. зб., 1897–1912 рр.

Ф.656 Штаб 9-ї піхотної дивізії, 5 од. зб., 1863–1864 рр.

Ф.657 Біляно-Шаргородське волосне правління, 2 од. зб., 1912 р.

Ф.662 Миньковецьке волосне правління, 1 од. зб., 1882 р.

Ф.663 Завідуючий Кам’янецьким піщано-яровим районом Волинсько-Подільського округу, 15 од. зб., 1911–1918 рр.

Ф.665 Заславське волосне правління, 1 од. зб. , 1894 р.

Ф.666 Полонська міщанська управа, 42 од. зб., 1894–1915 рр.

Ф.667 Мировий посередник 1-ї дільниці Заславського повіту, 3 од. зб., 1863–1864 рр.

Ф.668 Мировий посередник 2-ї дільниці Заславського повіту, 1 од. зб., 1894 р.

Ф.669 Мировий посередник 1-ї дільниці Старокостянтинівського повіту, 5 од. зб., 1905 р.

Ф.670 Судовий слідчий Житомирського окружного суду 4-ї дільниці Заславського повіту, 6 од. зб., 1907–1916 рр.

Ф.671 Полонський волосний суд, 73 од. зб., 1910–1916 рр.

Ф.672 Старокостянтинівський повітовий предводитель дворянства, 1 од. зб. 1858 р.

Ф.673 Полонське волосне правління, 1 од. зб., 1900 р.

Ф.674 Заславське повітове в чиншових справах присутствіє , 1708 од. зб., 1822– 1911 рр.

Ф.675 Полонське волосне в чиншових справах присутствіє, 20 од. зб., 1866–1913 рр.

Ф.676 Подільський губернський комітет з переселення євреїв, 110 од. зб., 1852–1861 рр.

Ф.677 Подільська губернська верхня розправа , 3 од. зб., 1796 р.

Ф.678 Подільський військовий губернатор, 70 од .зб., 1796–1845 рр.

Ф.679 Кам’янецьке повітове в чиншових справах присутствіє, 10 од. зб., 1886–1913 рр.

Ф.680 Летичівське повітове в чиншових справах присутствіє, 1 од. зб., 1887–1907 рр.

Ф.681 Летичівський повітовий лікар, 18 од. зб., 1841–1891 рр.

Ф.682 Подільський губернський комітет з конярства, 124 од. зб., 1846–1861 рр.

Ф.683 Подільський губернський комітет громадського здоров’я, 54 од. зб., 1853–1882 рр.

Ф.684 Кам’янецька приватна жіноча гімназія Славутинської, 2 од. зб., 1915–1919 рр.

Ф.685 Подільська римо-католицька духовна консисторія, 2044 од. зб., 1796–1922 рр.

Ф.686 Теофіпольська поштово-телеграфна контора, 4 од. зб., 1903–1913 рр.

Ф.687 Генеральний вікарій Кам’янецької єпархії духовного відомства римо-католицького віросповідання, 21 од. зб., 1857 р.

Ф.688 Старокостянтинівське дільничне у справах про прибутковий податок присутствіє, 3 од. зб., 1917–1918 рр.

Ф.689 Візітатор монастирів Кам’янецької єпархії прелат Павловський, 86 од. зб. , 1846–1853 рр.

Ф.690 Барсов Петро Віссаріонович – нотаріус, 29 од. зб., 1899–1901 рр.

Ф.691 Голембіовський Микола Євдокимович – нотаріус, 83 од. зб., 1885–1894 рр.

Ф.692 Старокостянтинівський повітовий суд, 882 од. зб., 1795–1872 рр.

Ф.693 Колініченко Костянтин Олексійович – нотаріус, 217 од. зб., 1898–1914 рр.

Ф.694 Самчинське поштово-телеграфне відділення, 1 од. зб., 1914 р.

Ф.695 Судилківська поштово-телеграфна контора, 7 од. зб., 1909–1914 рр.

Ф.696 Антонінська поштово-телеграфна контора, 3 од. зб., 1912–1913 рр.

Ф.697 Уніївська поштово-телеграфна контора, 6 од. зб., 1916–1917 рр.

Ф.698 Красилівська поштово-телеграфна контора, 3 од. зб., 1915–1917 рр.

Ф.699 Држевецький Йосип Миколайович – нотаріус, 41 од. зб., 1880–1885 рр.

Ф.700 Дяченко Віктор Вікторович – нотаріус, 10 од. зб., 1883 р.

Ф.701 Соколовський Єлизар Захарович – нотаріус, 4 од. зб., 1895 р.

Ф.702 Кам’янецька повітова шляхова комісія, 2 од. зб., 1839–1852 рр.

Ф.703 Старокостянтинівське повітове в чиншових справах присутствіє, 996 од. зб., 1822–1915 рр.

Ф.704 Заславсько-Старокостянтинівське повітове в чиншових справах присутствіє, 28 од. зб., 1887–1908 рр.

Ф.705 Старокостянтинівське повітове казначейство, 2 од. зб., 1863–1875 рр.

Ф.706 Заславська повітова у справах про вибори до І Державної Думи комісія,1 од.зб., 1906-1907 рр.

Ф.707 Старокостянтинівська повітова у справах про вибори до ІІІ Державної Думи комісія, 6 од.зб., 1907-1909 рр.

Ф.708 Старокостянтинівське повітове рекрутське присутствіє, 3 од.зб., 1868–1874 рр.

Ф.710 Старокостянтинівський повітовий земський суд, 39 од. зб., 1796–1859 рр.

Ф.711 Заславський повітовий земський суд, 22 од. зб., 1795–1852 рр.

Ф.712 Старокостянтинівське міське з квартирного податку присутствіє, 5 од. зб., 1898–1915 рр.

Ф.713 Заславське міське з квартирного податку присутствіє, 1 од. зб., 1898 р.

Ф.714 Заславська повітова дворянська опіка, 1 од. зб., 1861 р.

Ф.715 Старокостянтинівське духовне правління, 37 од. зб., 1806 р.

Ф.716 Старокостянтинівський совісний суд, 2 од. зб., 1868–1871 рр.

Ф.717 Канцелярія єпископа Кам’янецької єпархії духовного відомства римо-католицького віросповідання, 35 од. зб., 1800–1841 рр.

Ф.718 Пристав 4-го стану Заславського повіту, 126 од. зб., 1887–1913 рр.

Ф.720 Подільський верхній земський суд, 36 од. зб., 1796–1797 рр.

Ф.721 Подільське українське товариство “Просвіта”, 2 од. зб., 1908–1918 рр.

Ф.722 Старокостянтинівський міський магістрат, 7 од. зб., 1796–1798 рр.

Ф.723 Подільський губернський магістрат, 41 од. зб., 1796–1798 рр.

Ф.724 Подільський губернський межовий апеляційний суд, 13 од. зб., 1821–1840 рр.

Ф.726 Базалійський повітовий суд, 2 од. зб., 1796 р.

Ф.727 Вербовецька міська ратуша, 16 од. зб., 1803–1835 рр.

Ф.728 Базалійське волосне правління, 16 од.зб., 1893–1910 рр.

Ф.729 Корчівське волосне правління, 10 од. зб. , 1911 р.

Ф.730 Судилківське волосне правління, 1 од. зб., 1900–1904 рр.

Ф.731 Вербецький запасний магазин, 1 од. зб., 1885 р.

Ф.732 Яновицький Дмитро Степанович – нотаріус, 91 од. зб., 1912–1915 рр.

Ф.733 Фрампольське поштово-телеграфне відділення, 45 од. зб., 1891–1917 рр.

Ф.734 Проскурівський повітовий справник, 1 од. зб., 1915 р.

Ф.735 Подільська губернська комісія для розгляду духовних справ, 7 од. зб., 1821–1832 рр.

Ф.736 Кам’янець-Подільська повітова латинська школа, 7 од. зб., 1787–1831 рр.

Ф.737 Кам’янецьке повітове відділення Подільської єпархіальної училищної ради, 1 од. зб., 1915 р.

Ф.738 Кам’янецьке духовне правління, 6 од . зб. , 1798–1858 рр.

Ф.739 Проскурівське духовне правління, 185 од. зб., 1800–1890 рр.

Ф.740 Кам’янецький підкоморний суд, 2 од. зб., 1796–1813 рр.

Ф.741 Кам’янець-Подільське відділення біблійного товариства, 5 од. зб., 1817–1825 рр.

Ф.743 Єліашевич В’ячеслав Казимирович – нотаріус, 1 од. зб., 1814 р.

Ф.744 Приворотське чоловіче духовне училище , 6 од. зб., 1894–1912 рр.

Ф.745 Товариство Подільської залізниці, 1 од. зб., 1911–1913 рр.

Ф.746 Понінківське поштово-телеграфне відділення, 1 од. зб., 1916 р.

Ф.747 Подільська губернська у справах про вибори до ІV Державної Думи комісія, 44 од.зб., 1912 р.

Ф.748 Правління товариства Степанівського цукровобурякового заводу, 1 од. зб., 1867–1877 рр.

Ф.749 Кам’янецька повітова у справах про вибори до ІІІ Державної Думи комісія, 1 од.зб., 1907 р.

Ф.750 Редакція часопису “Подільські єпархіальні відомості”, 1 од. зб., 1862–1865 рр.

Ф.751 Летичівська повітова у справах про вибори до ІV Державної Думи комісія,4 од.зб., 1912 р.

Ф.753 Завідувач Заславською сільською вартою, 1 од. зб., 1863–1864 рр.

Ф.754 Лабунський повітовий суд, 102 од. зб., 1795 р.

Ф.755 Заславська повітова поліцейська управа, 7 од. зб., 1864 р.

Ф.756 Правління товариства Старосинявського цукрового заводу, 1 од. зб., 1895–1896 рр.

Ф.757 Затонський Авксентій Матвійович – нотаріус, 35 од. зб., 1907–1919 рр.

Ф.759 Валявський Петро Фабіанович – нотаріус, 13 од. зб., 1880–1882 рр.

Ф.760 Бурімов Василь Андрійович – нотаріус, 122 од. зб., 1896–1909 рр.

Ф.761 Генінг – нотаріус, 2 од. зб., 1887–1888рр.

Ф.762 Бурімов Василь Андрійович – нотаріус, 14 од. зб., 1883–1887 рр.

Ф.763 Дробович-Славенський Василь Федорович – нотаріус, 11 од. зб., 1883–1888 рр.

Ф.764 Баговицький волосний суд, 9 од. зб., 1904–1915 рр.

Ф.765 Проскурівське управління відділу з транспортування поранених, 1 од. зб.,1917 р.

Ф.766 Холодильний склад Шепетівського гарнізону, 2 од зб., 1916–1917 рр.

Ф.767 Управління військового начальника Збаразького повіту, 1 од. зб., 1916–1917 рр.

Ф.768 Шепетівський військово–продовольчий магазин, 16 од. зб., 1912–1917 рр.

Ф.769 Кручилинецьке волосне правління, 5 од. зб. , 1846 р.

Ф.770 Кам’янець-Подільська міська виконавча продовольча комісія, 7 од. зб.,1918 р.

Ф.771 Проскурівський продовольчий магазин, 2 од. зб., 1904–1908 рр.

Ф.772 Ізяславський продовольчий магазин, 2 од. зб., 1911–1913 рр.

Ф.773 Начальник гарнізону містечок Волочиськ та Підволочиськ, 6 од. зб., 1917 р.

Ф.775 Волочиська лікарська пересувна комісія 110-го польового запасного шпиталю,1 од. зб., 1916–1917 рр.

Ф.776 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 1-й Балтській судово-слідчій дільниці, 24 од. зб., 1901–1908 рр.

Ф.777 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 2-й Балтській судово-слідчій дільниці, 32 од. зб., 1902-1906 рр.

Ф.778 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 3-й Балтській судово-слідчій дільниці, 14 од. зб., 1906-1908 рр.

Ф.779 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 4 5-их Балтських судово-слідчій дільницях, 33 од. зб., 1880-1906 рр.

Ф.780 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 1,2,3-й Брацлавській судово-слідчій дільниці, 60 од. зб., 1881-1913 рр.

Ф.781 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 1-й Вінницькій судово-слідчій дільниці, 7 од. зб., 1902-1906 рр.

Ф.782 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 2-й Вінницькій судово-слідчій дільниці, 27 од. зб., 1898-1908 рр.

Ф.783 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 3-й Вінницькій судово-слідчій дільниці, 24 од. зб., 1906-1908 рр.

Ф.784 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по Вінницькій судово-слідчій дільниці, 2 од. зб., 1891-1900 рр.

Ф.785 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по Гайсинській судово-слідчій дільниці, 51 од. зб., 1880-1909 рр.

Ф.786 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 1-й Кам'янецькій судово-слідчій дільниці, 33 од. зб., 1897-1909 рр.

Ф.787 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 2-й Кам'янецькій судово-слідчій дільниці, 22 од. зб., 1902-1908 рр.

Ф.788 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 2-й Кам'янецькій судово-слідчій дільниці, 30 од. зб., 1880-1900 рр.

Ф.789 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по Летичівській судово-слідчій дільниці, 43 од. зб., 1902-1909 рр.

Ф.790 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 1-й Літинській судово-слідчій дільниці, 6 од. зб., 1905-1908 рр.

Ф.791 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 2-й Літинській судово-слідчій дільниці, 4 од. зб., 1906-1907 рр.

Ф.792 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по Літинській судово-слідчій дільниці, 40 од. зб., 1887-1908 рр.

Ф.793 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по 2-й Могилівській судово-слідчій дільниці, 8 од. зб., 1905-1907 рр.

Ф.794 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по Ольгопільській судово-слідчій дільниці, 144 од. зб., 1880-1908 рр.

Ф.795 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по Проскурівській судово-слідчій дільниці, 63 од. зб., 1883-1910 рр.

Ф.796 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по Ушицькій судово-слідчій дільниці, 97 од. зб., 1881-1919 рр.

Ф.797 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду по Ямпільській судово-слідчій дільниці, 40 од. зб., 1880-1915 рр.

Ф.798 Летичівське повітове рекрутське присутствіє, 1 од. зб., 1852 р.

Ф.799 Кам’янець-Подільське змішане вище початкове училище, 3 од. зб., 1913–1919 рр.

Ф.800 Колекція планів міст Подільської та Волинської губерній, 5 од. зб., 1883–1913 рр.

Ф.801 Судовий слідчий 1-ї дільниці Летичівського повіту, 1 од. зб., 1867 р.

Ф.802 Кам’янецько-Ушицький з’їзд мирових посередників, 1 од. зб., 1868 р.

Ф.803 Киликіївський волосний суд, 1 од. зб., 1869–1871 рр.

Ф.804 Подільська ревізійна комісія, 1 од. зб., 1837 р.

Ф.805 Деражнянське волосне правління, 1 од. зб. , 1903–1909 рр.

Ф.806 Староушицька міська дума, 9 од. зб., 1867–1871 рр.

Ф.813 Подільське єпархіальне попечительство, 285 од. зб., 1827–1916 рр.

Ф.814 Подільський губернський єпархіальний будівельний комітет, 33 од. зб., 1865–1912 рр.

Ф.815 Проскурівсько-Летичівське в чиншових справах присутствіє, 1 од. зб.,1914 р.

Ф.817 Подільська губернська комісія з продажу казенних маєтків, 11 од. зб., 1810–1816 рр.

Ф.818 Начальник Кам’янецької повітової поліції, 1 од. зб., 1862 р.

Ф.819 Лохвицьке реальне училище, 1 од. зб., 1915 р.

Ф.820 Полтавська духовна консисторія, 1 од. зб. , 1860 р.

Ф.821 Ізмаїльська митниця, 1 од. зб., 1913–1918 рр.

Ф.823 Віленський Імператорський університет, 1 од. зб., 1820–1829 рр.

Ф.825 Літинський повітовий суд, 1 од. зб., 1833–1836 рр.

Ф.827 Кишинівська міська управа, 1 од. зб., 1891 р.

Ф.829 Заславський губернатор Шереметьєв, 1 од. зб., 1793 р.

Ф.830 Верхній сільський суд 8-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, 90 од. зб., 1914–1917 рр.

Ф.831 Канцелярія інспектора народних училищ 1-го району Подільської губернії, 34 од. зб., 1870–909 рр.

Ф.832 Подільський губернський єпархіальний історико-статистичний комітет.

Подільське церковно-історико-археологічне товариство, 26 од. зб., 1867–1913 рр.

Ф.833 Городоцький міський маклер і нотаріус Шідлер, 2 од. зб., 1878–1880 рр.

Ф.834 Кам’янецький міський маклер і нотаріус, 2 од. зб., 1858–1879 рр.

Ф.836 Кам'янецька економічна комісія , 31 од.зб., 1810-1849 рр.

Ф.837 Архівне зібрання військових підрозділів, дислокованих на території Подільської губернії в ХІХ-ХХ ст.ст., 19 од.зб., 1835-1918 рр.