Архів - on line

 

Шановні дослідники!

Продовжуючи ініціативу проекту «Архів - on line», який створений забезпечити вільний доступ до цифрових копій архівних документів, Державний архів Хмельницької області розпочинає їх розміщення на своєму сайті із актуального нині періоду Української революції 1917-1921 рр.

В головному меню, натиснувши на рубрику «Архів - on line» перед Вами відкриється перша сторінка із класифікацією фондів, які зберігаються в архіві. При виборі хронологічних меж фондів Ви маєте можливість побачити загальну інформацію (№ та назва фонду). Після натиску на назву фонду відкривається наступна сторінка – «Описи», де розміщено інформацію про цей опис (№ опису, анотація складу документів, кількість одиниць зберігання, крайні дати, кількість цифрових копій). Після натиску на анотацію складу документів опису справ з’являються заголовки справ, далі натиснувши - з’являться цифрові копії архівних документів. Вони є частиною Цифрового фонду користування Державного архіву й зберігаються в форматі «JPG» або «PDF».

 

 

ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1917 РОКУ

Ф. 17, Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція), Ф. 17, 641 од зб., 1739–1919 рр. Фонд–колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за походженням фондів. З ХІV ст. на територї Поділля (спочатку Подільського воєводства Речі Посполитої, з 1793 р. – Подільської губернії Російської імперії) діяли римсько-католицькі костьоли, які підпорядковувались Подільській римсько-католицькій духовній консисторії (з 1798). В метричних книгах костьолів реєструвались народження, шлюб та смерть парафіян, також костьолами проводився щорічний облік – складались списки парафіян. За декретом УРСР від 22 січня 1919 р. ці функції перейшли до відділів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів) місцевих органів влади. 

 

17-1-1

17-1-2

17-1-3

17-1-4

17-1-5

17-1-6

17-1-7 Ч.1

17-1-7 Ч.2

17-1-7 Ч.3

17-1-10

17-1-11

17-1-12

17-1-13

17-1-14

17-1-15

17-1-16

17-1-17

17-1-18

17-1-19

17-1-20

17-1-21

17-1-22

17-1-48

17-1-49

17-1-50

17-1-58

17-1-59

17-1-60

17-1-61

17-1-62

17-1-63

 

Ф-29 Проскурівський магістрат, 758 од. зб., 1797–1861 рр.  Губернський магістрат в 1796-1797 рр. був вищою посадовою інстанцією для міських магістратів. Міський магістрат складався з двох колегій: ради на чолі з бургомістром (загальне управління, розгляд цивільних справ) та лави на чолі з війтом (розгляд кримінальних справ). До ради обиралися райці (не більше 12 осіб), до лави – лавники (не більше 3 осіб). Магістрати займалися розподілом земель, збором податків, розглядом кримінальних та цивільних справ, а також виконували нотаріальні функції. З утворенням в 30-40 рр. ХІХ століття міських 34 дум, перетворились в чисто судові органи, які судовою реформою 1896 р. були ліквідовані.

Опис 1 - 1

Опис 1 - 2

Опис 1 - 3

Опис 1 - 4

Опис 1 - 5

Опис 1 - 6

Опис 1 - 8

Опис 1 - 9

Опис 1 - 11

Опис 1 - 12

Опис 1 - 13

Опис 1 - 14

Опис 1 - 15

Опис 1 - 16

Опис 1 - 17

Опис 1 - 18

Опис 1 - 19

Опис 1 - 20

Опис 1 - 22

Опис 1 - 23

Опис 1 - 24

Опис 1 - 25

Опис 1 - 26

Опис 1 - 27

Опис 1 - 28

Опис 1 - 29

Опис 1 - 31

Опис 1 - 32

Опис 1 - 33

Опис 1 - 34

Опис 1 - 35

Опис 1 - 36

Опис 1 - 37

Опис 1 - 38

Опис 1 - 39

Опис 1 - 40

Опис 1 – 41

Опис 1 – 41 Ч.1

Опис 1 – 42

Опис 1 – 43

Опис 1 – 44

Опис 1 – 44 Ч.1

Опис 1 – 45

Опис 1 – 46

Опис 1 – 47

Опис 1 – 48

Опис 1 – 49

Опис 1 – 50

Опис 1 – 51

Опис 1 – 52

Опис 1 – 53

Опис 1 – 54

Опис 1 – 55

Опис 1 – 56

Опис 1 – 56 Ч.1

Опис 1 – 57

Опис 1 – 58

Опис 1 – 66

Опис 1 – 67

Опис 1 – 69

Опис 1 – 73

Опис 1 – 74

Опис 1 – 75

Опис 1 – 76

 

Ф-132 Кам’янецька міська дума, 4453 од. зб., 1814–1919 рр. Кам’янець-Подільська міська дума створена відповідно до указу Сенату від 9 жовтня 1837 р. „Про перебудову міського управління в містах Кам’янціПодільському, Житомирі і Балті”, Проскурівська – за положенням від 18 лютого 1846 р. Були виборними органами місцевого самоврядування. У виборах голови та гласних думи брали участь жителі міст – власники нерухомого майна. Думи складалися зі столів: розпорядчого, господарського та бухгалтерського. Дума наглядала за збором податків, розподілом міських коштів, виділенням земельних ділянок, видачею свідоцтв на право торгівлі та промислів; забезпечувала набір рекрутів. Ліквідовані в 1875 р. „Городовим положенням” від 16 червня 1870 р. 

132-1-1

132-1-2

132-1-3

132-1-4

132-1-5

132-1-8

132-1-9

132-1-10

132-1-12

132-1-13

132-1-16

132-1-17

132-1-18

132-1-20

132-1-239

132-1-314

132-1-315

132-1-316

132-1-317

132-1-318

132-1-323

132-1-324

132-1-403

132-1-416

132-1-429

132-1-431

132-1-433

132-1-438

132-1-439

132-1-440

132-1-441

132-1-442

132-1-443

132-1-445

132-1-446

132-1-447

132-1-448

132-1-449

132-1-450

132-1-451

132-1-452

132-1-454

132-1-455

132-1-456

132-1-457

132-1-458

132-1-459

132-1-460

132-1-461

132-1-462

132-1-463

132-1-464

132-1-465

132-1-466

132-1-467

132-1-468

132-1-469

132-1-470

132-1-471

132-1-480

132-1-484

132-1-492

132-1-504

132-1-508

132-1-509

132-1-526

132-1-530

132-1-532

132-1-536

132-1-537

132-1-538

132-1-548

132-1-549

132-1-550

132-1-551

132-1-552

132-1-553

132-1-554

132-1-555

132-1-556

132-1-557

132-1-558

132-1-559

132-1-560

132-1-561

132-1-562

132-1-563

132-1-564

132-1-565

132-1-566

132-1-567

132-1-568

132-1-569

132-1-570

132-1-571

 

Ф. 226, Подільська казенна палата53329 од. зб., 1795–1919 рр. Описи, покажчикдофонду. Рос., пол., укр. мови. Утворена 1 травня 1796 р. Була губернським органом Міністерства фінансів по Департаменту державного казначейства. Відала обліком населення, державного майна, рекрутськими справами. Казенна палата складалась із загального присутствія до якого входили голова, радники, губернський контролер, губернський казначей та асесори (один чи два у відповідності до штату). До структури палати в першій половині ХІХ ст. входили відділення: ревізьке, лісове, шинкових (питних) зборів, контрольне, казначейське. При палаті також існувала канцелярія, чиновники з особливих доручень, наглядачі з помічниками для нагляду за торгівлею акцизного тютюну, ревізори для нагляду за дотриманням правил в цукровому виробництві, архітектор для нагляду за будівництвом підконтрольних палаті споруд, присяжні. Фінансові реформи 1838 та 1863 рр. дещо скоротили функції палати та змінили її структуру. Ліквідована 1919 р. Фонд І категорії.

* Фонд постраждав внаслідок пожежі в архівосховищі Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Доступ до документів тимчасово обмежений. Врятовані документи знаходяться в процесі ідентифікації та реставрації. 

226-79-2965 Т.1

226-79-2965 Т.2

226-79-2967а

226-79-2969

226-79-2970

226-79-2971

226-79-2972

226-79-2973

226-79-2974

226-79-2975

226-79-2976

 

Ф. 315, Подільська духовна консисторія 13508 од. зб., 1795–1920 рр. Утворена на підставі указу Катерини ІІ від 12 квітня 1795 р. Була виконавчим органом Подільського єпархіального управління. Складалося з присутствія та канцелярії. Члени присутствія завідували столами. Канцелярію очолював секретар, який спрямовував діяльність всіх п’яти столів: розпорядчого, шлюборозвідного, господарського, землевпорядного та судового. Консисторія збирала відомості про бажаючих зайняти місце священика чи бути постриженим у чернецтво, видавала парафіям церковні документи (метричні книги, сповідальні та клірові відомості, дошлюбні опитування) та стежила за їх веденням, наглядала за станом церков та монастирів. Ліквідована декретом Ради народних комісарів України від 22 січня 1919 р. „Про відокремлення держави від церкви”. 

315-1-6719

315-1-7257 Ч.1

315-1-7257 Ч.2

315-1-7257 Ч.3

315-1-7257 Ч.4

315-1-7257 Ч.5

315-1-7257 Ч.6

315-1-7257 Ч.7

315-1-7257 Ч.8

315-1-7257 Ч.9

315-1-7344 Ч.1

315-1-7344 Ч.2

315-1-7344 Ч.3

315-1-7515 Ч.1

315-1-7515 Ч.2

315-1-7515 Ч.3

315-1-7515 Ч.4

315-1-7515 Ч.5

315-1-7515 Ч.6

315-1-7515 Ч.7

315-1-7515 Ч.8

315-1-11821 Ч.1

315-1-11821 Ч.2

315-1-11821 Ч.3

315-1-11846

315-1-11846 Ч.1

315-1-11846 Ч.2

315-1-11846 Ч.3

315-1-11846 Ч.4

315-1-11910

315-1-11910 Ч.1

315-1-11910 Ч.2

315-1-11910 Ч.3

315-1-11910 Ч.4

 

ф. 592, Летичівське духовне правіння, 153 од. зб., 1800–1871 рр. Духовні правління в єпархії відали справами управління і суду. З 1744 р., коли прикази, які існували при архієреях, були перетворені в консисторії, в нижчому єпархіальному управлінні з’явились колегіальні органи, підпорядковані консисторіям – духовні правління. Члени правління призначались архієреєм. Духовні правління складали нижчу інстанцію церковного суду, скарги на їх рішення подавались єпархіальним архієреям та консисторіям. Якщо консисторії як інститут управління постійно розвивались, розширювались та визначались їх функції, то функції і роль духовних правлінь залишались невизначеними, і зрештою вони були ліквідовані. Частково їх функції перейшли до благочинних, а частково до консисторій. 

592-1-3 Ч.1

592-1-3 Ч.2

592-1-3 Ч.3

592-1-3 Ч.4

592-1-3 Ч.5

592-1-3 Ч.6

Ф. 685, Подільська римо-католицька духовна консисторія, 2044 од. зб., 1796–1922 рр. Подільська римо-католицька духовна консисторіязаснована згідно з указом Сенату від 22 квітня 1798 р. Безпосередньо підпорядковувалась Римсько-католицькій духовній колегії у Санкт-Петербурзі. Адміністративно підпорядковувалась Луцько-Житомирській дієцезії. Складалась з правління та канцелярії. Кожен член правління завідував окремим відділом (столом). Канцелярію очолював секретар, який координував діяльність столів. Секретар призначався міністром внутрішніх справ. Інспектор і чиновники канцелярії перебували на державній службі. Суду консисторії підлягали як духовні, так і світські особи. Перші за посадові правопорушення, другі – за незаконні шлюби та інші проступки проти віри. Ліквідована декретом РНК України від 22 січня 1919 р. 

685-2-1017

685-2-1018

685-2-1019

685-2-1020

685-2-1021

685-2-1022

685-2-1023

685-2-1024

685-2-1025

685-2-1026

685-2-1027

685-2-1028 Ч.1

685-2-1028 Ч.2

685-2-1029 Ч.1

685-2-1029 Ч.2

685-2-1030 Ч.1

685-2-1030 Ч.2

685-2-1031 Ч.1

685-2-1031 Ч.2

685-2-1032 Ч.1

685-2-1032 Ч.2

685-2-1033 Ч.1

685-2-1033 Ч.2

685-2-1035 Ч.1

685-2-1035 Ч.2

685-2-277

685-2-932 Ч.1

685-2-932 Ч.2

685-2-934 Ч.1

685-2-934 Ч.2

685-2-934 Ч.3

685-2-937 Ч.1

685-2-937 Ч.2

685-4-5 Ч.1

685-4-5 Ч.2

685-4-5 Ч.3

685-4-5 Ч.4

685-4-74

685-4-157

685-5-1 Ч.1

685-5-1 Ч.2

685-6-13

685-6-13 Ч.1

685-6-13 Ч.2

685-6-16 Ч.1

685-6-16 Ч.2

685-6-32

 

 

 

ФОНДИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ


 

Фонд Р-863   Кам’янець-Подільська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії по встановленню та розслідуванню злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх посібників і нанесених ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам та установам СРСР, 1032 од.зб., 1943-1944 рр.

Опис 2 -0001

Опис 2 -0002

Опис 2 -0003

Опис 2 -0004

Опис 2 -0005

Опис 2 -0008

Опис 2 -0015

Опис 2 -0019

Опис 2 -0020

Опис 2 -0021

Опис 2 -0022

Опис 2 -0023

Опис 2 -0024

Опис 2 -0025

Опис 2 -0026

Опис 2 -0027

Опис 2 -0028

Опис 2 -0029

Опис 2 -0030

Опис 2 -0031

Опис 2 -0032

Опис 2 -0033

Опис 2 -0034

Опис 2 -0035

Опис 2 -0036

Опис 2 -0037

Опис 2 -0038

Опис 2 -0039

Опис 2 -0040

Опис 2 -0041

Опис 2 -0042

Опис 2 -0043

Опис 2 -0044

Опис 2 -0045

Опис 2 -0046

Опис 2 -0047

Опис 2 -0048

Опис 2 -0049

Опис 2 -0050

Опис 2 -0051

Опис 2 -0052

Опис 2 -0053

Опис 2 -0054

Опис 2 -0055

Опис 2 -0056

Опис 2 -0057

Опис 2 -0058

Опис 2 -0059

Опис 2 -0060

Опис 2 -0061

Опис 2 -0062

Опис 2 -0063

Опис 2 -0064

Опис 2 -0065

Опис 2 -0066

Опис 2 -0067

Опис 2 -0068

Опис 2 -0069

Опис 2 -0070

Опис 2 -0071

Опис 2 -0072

Опис 2 -0073

Опис 2 -0074

Опис 2 -0075

Опис 2 -0076

Опис 2 -0077

Опис 2 -0078

Опис 2 -0079

Опис 2 -0080

Опис 2 -0081

Опис 2 -0082

Опис 2 -0083

Опис 2 -0084

Опис 2 -0085

Опис 3 -0010

Опис 3 -0012

Опис 3 -0013

Опис 3 -0014

Опис 3 -0015

Опис 3 -0016

Опис 3 -0017

Опис 3 -0018

Опис 3 -0019

Опис 3 -0020

Опис 3 -0021

Опис 3 -0022

Опис 3 -0023

Опис 3 -0024

Опис 3 -0025

Опис 3 -0026

Опис 3 -0027