Архів - on line

 

Шановні дослідники!

Продовжуючи ініціативу проекту «Архів - on line», який створений забезпечити вільний доступ до цифрових копій архівних документів, Державний архів Хмельницької області розпочинає їх розміщення на своєму сайті із актуального нині періоду Української революції 1917-1921 рр.

В головному меню, натиснувши на рубрику «Архів - on line» перед Вами відкриється перша сторінка із класифікацією фондів, які зберігаються в архіві. При виборі хронологічних меж фондів Ви маєте можливість побачити загальну інформацію (№ та назва фонду). Після натиску на назву фонду відкривається наступна сторінка – «Описи», де розміщено інформацію про цей опис (№ опису, анотація складу документів, кількість одиниць зберігання, крайні дати, кількість цифрових копій). Після натиску на анотацію складу документів опису справ з’являються заголовки справ, далі натиснувши - з’являться цифрові копії архівних документів. Вони є частиною Цифрового фонду користування Державного архіву й зберігаються в форматі «JPG» або «PDF».

 

 

ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1917 РОКУ

Ф-29 Проскурівський магістрат, 758 од. зб., 1797–1861 рр.  Губернський магістрат в 1796-1797 рр. був вищою посадовою інстанцією для міських магістратів. Міський магістрат складався з двох колегій: ради на чолі з бургомістром (загальне управління, розгляд цивільних справ) та лави на чолі з війтом (розгляд кримінальних справ). До ради обиралися райці (не більше 12 осіб), до лави – лавники (не більше 3 осіб). Магістрати займалися розподілом земель, збором податків, розглядом кримінальних та цивільних справ, а також виконували нотаріальні функції. З утворенням в 30-40 рр. ХІХ століття міських 34 дум, перетворились в чисто судові органи, які судовою реформою 1896 р. були ліквідовані.

Опис 1 - 1

Опис 1 - 2

Опис 1 - 3

Опис 1 - 4

Опис 1 - 5

Опис 1 - 6

Опис 1 - 8

Опис 1 - 9

Опис 1 - 11

Опис 1 - 12

Опис 1 - 13

Опис 1 - 14

Опис 1 - 15

Опис 1 - 16

Опис 1 - 17

Опис 1 - 18

Опис 1 - 19

Опис 1 - 20

Опис 1 - 22

Опис 1 - 23

Опис 1 - 24

Опис 1 - 25

Опис 1 - 26

Опис 1 - 27

Опис 1 - 28

Опис 1 - 29

Опис 1 - 30

Опис 1 - 31

Опис 1 - 32

Опис 1 - 33

Опис 1 - 34

Опис 1 - 35

Опис 1 - 36

Опис 1 - 37

Опис 1 - 38

Опис 1 - 39

Опис 1 - 40

 

Ф-132 Кам’янецька міська дума, 4453 од. зб., 1814–1919 рр. Кам’янець-Подільська міська дума створена відповідно до указу Сенату від 9 жовтня 1837 р. „Про перебудову міського управління в містах Кам’янціПодільському, Житомирі і Балті”, Проскурівська – за положенням від 18 лютого 1846 р. Були виборними органами місцевого самоврядування. У виборах голови та гласних думи брали участь жителі міст – власники нерухомого майна. Думи складалися зі столів: розпорядчого, господарського та бухгалтерського. Дума наглядала за збором податків, розподілом міських коштів, виділенням земельних ділянок, видачею свідоцтв на право торгівлі та промислів; забезпечувала набір рекрутів. Ліквідовані в 1875 р. „Городовим положенням” від 16 червня 1870 р. 

132-1-1

132-1-2

132-1-3

132-1-4

132-1-5

132-1-8

132-1-9

132-1-10

132-1-12

132-1-13

132-1-16

132-1-17

132-1-18

132-1-19

132-1-20

132-1-239

132-1-314

132-1-315

132-1-316

132-1-317

132-1-318

132-1-323

132-1-324

132-1-403

132-1-416

132-1-429

132-1-431

132-1-433

132-1-438

132-1-439

132-1-440

132-1-441

132-1-442

132-1-443

132-1-445

132-1-446

132-1-447

132-1-448

132-1-449

132-1-450

132-1-451

132-1-452

132-1-454

132-1-455

132-1-456

132-1-457

132-1-458

132-1-459

132-1-460

132-1-461

132-1-462

132-1-463

132-1-464

132-1-465

132-1-466

132-1-467

132-1-468

132-1-469

132-1-470

132-1-471

132-1-480

132-1-484

132-1-492

132-1-504

132-1-508

132-1-509

132-1-526

132-1-530

132-1-532

132-1-536

132-1-537

132-1-538

132-1-548

132-1-549

132-1-550

132-1-551

132-1-552

132-1-553

132-1-554

132-1-555

132-1-556

132-1-557

132-1-558

132-1-559

132-1-560

132-1-561

132-1-562

132-1-563

132-1-564

132-1-565

132-1-566

132-1-567

132-1-568

132-1-569

132-1-570

132-1-571

 

Ф. 685, 2044 од. зб., 1796–1922 рр. заснована згідно з указом Сенату від 22 квітня 1798 р. Безпосередньо підпорядковувалась Римсько-католицькій духовній колегії у Санкт-Петербурзі. Адміністративно підпорядковувалась Луцько-Житомирській дієцезії. Складалась з правління та канцелярії. Кожен член правління завідував окремим відділом (столом). Канцелярію очолював секретар, який координував діяльність столів. Секретар призначався міністром внутрішніх справ. Інспектор і чиновники канцелярії перебували на державній службі. Суду консисторії підлягали як духовні, так і світські особи. Перші за посадові правопорушення, другі – за незаконні шлюби та інші проступки проти віри. Ліквідована декретом РНК України від 22 січня 1919 р. 

685-2-934 Ч.1

685-2-934 Ч.2

685-2-934 Ч.3

685-4-5 Ч.1

685-4-5 Ч.2

685-4-5 Ч.3

685-4-5 Ч.4

685-6-32

 

 

 

ФОНДИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ


 

Фонд Р-863   Кам’янець-Подільська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії по встановленню та розслідуванню злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх посібників і нанесених ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам та установам СРСР, 1032 од.зб., 1943-1944 рр.

Опис 2 -0001

Опис 2 -0002

Опис 2 -0003

Опис 2 -0004

Опис 2 -0005

Опис 2 -0008

Опис 2 -0015

Опис 2 -0019

Опис 2 -0020

Опис 2 -0021

Опис 2 -0022

Опис 2 -0023

Опис 2 -0024

Опис 2 -0025

Опис 2 -0026

Опис 2 -0027

Опис 2 -0028

Опис 2 -0029

Опис 2 -0030

Опис 2 -0031

Опис 2 -0032

Опис 2 -0033

Опис 2 -0034

Опис 2 -0035

Опис 2 -0036

Опис 2 -0037

Опис 2 -0038

Опис 2 -0039

Опис 2 -0040

Опис 2 -0041

Опис 2 -0042

Опис 2 -0043

Опис 2 -0044

Опис 2 -0045

Опис 2 -0046

Опис 2 -0047

Опис 2 -0048

Опис 2 -0049

Опис 2 -0050

Опис 2 -0051

Опис 2 -0052

Опис 2 -0053

Опис 2 -0054

Опис 2 -0055

Опис 2 -0056

Опис 2 -0057

Опис 2 -0058

Опис 2 -0059

Опис 2 -0060

Опис 2 -0061

Опис 2 -0062

Опис 2 -0063

Опис 2 -0064

Опис 2 -0065

Опис 2 -0066

Опис 2 -0067

Опис 2 -0068

Опис 2 -0069

Опис 2 -0070

Опис 2 -0071

Опис 2 -0072

Опис 2 -0073

Опис 2 -0074

Опис 2 -0075

Опис 2 -0076

Опис 2 -0077

Опис 2 -0078

Опис 2 -0079

Опис 2 -0080

Опис 2 -0081

Опис 2 -0082

Опис 2 -0083

Опис 2 -0084

Опис 2 -0085

Опис 3 -0010

Опис 3 -0012

Опис 3 -0013

Опис 3 -0014

Опис 3 -0015

Опис 3 -0016

Опис 3 -0017

Опис 3 -0018

Опис 3 -0019

Опис 3 -0020

Опис 3 -0021

Опис 3 -0022

Опис 3 -0023

Опис 3 -0024

Опис 3 -0025

Опис 3 -0026

Опис 3 -0027

Опис 3 -0028

Опис 3 -0029

Опис 3 -0030

Опис 3 -0031

Опис 3 -0032

Опис 3 -0033

Опис 3 -0034

Опис 3 -0035

Опис 3 -0036

Опис 3 -0037

Опис 3 -0038

Опис 3 -0039

Опис 3 -0040

Опис 3 -0041

Опис 3 -0042

Опис 3 -0043

Опис 3 -0044

Опис 3 -0045

Опис 3 -0046

Опис 3 -0047

Опис 3 -0048

Опис 3 -0049

Опис 3 -0050

Опис 3 -0051

Опис 3 -0052

Опис 3 -0053

Опис 3 -0054

Опис 3 -0055

Опис 3 -0056

Опис 3 -0057

Опис 3 -0058

Опис 3 -0059

Опис 3 -0060

Опис 3 -0061

Опис 3 -0062

Опис 3 -0063

Опис 3 -0064

Опис 3 -0065

Опис 3 -0066

Опис 3 -0067

Опис 3 -0068

Опис 3 -0069

Опис 3 -0070

Опис 3 -0071

Опис 3 -0072

Опис 3 -0073

Опис 3 -0074

Опис 3 -0075

Опис 3 -0076

Опис 3 -0077

Опис 3 -0078

Опис 3 -0079

Опис 3 -0080

Опис 3 -0081

Опис 3 -0082

Опис 3 -0083

Опис 3 -0084

Опис 3 -0085

Опис 3 -0086

Опис 3 -0087

Опис 3 -0088

Опис 3 -0089

Опис 3 -0090

Опис 3 -0091

Опис 3 -0092

Опис 3 -0093

Опис 3 -0094

Опис 3 -0095

Опис 3 -0096

Опис 3 -0097

Опис 3 -0098

Опис 3 -0099

Опис 3 -0100