міжнародна конференція

11 квітня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулась Міжнародна науково-практична конференція ,,Архівістика: теорія, методика, практика”. Організаторами конференції виступили Державна архівна служба України, Державний архів Хмельницької області, Державний архів Вінницької області, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут Національної Пам’яті Польщі, Кам’янець-Подільська міська рада, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Хмельницька обласна громадська організація архівістів та дослідників  Поділля та Південно-Східної Волині ,,Поклик віків”, Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

У конференції взяли участь: керівники області, міста Кам’янець-Подільського, вишів, науковці, краєзнавці, викладачі та студенти Кам'янець-Подільського університету імені І. Огієнка, представники громадських організацій, працівники архівних установ України, ЗМІ та ін.

Перед початком конференції у центральному корпусі університету було відкрито пам’ятну дошку з нагоди 100-річчя заснування архівної комісії на Поділлі.

Також відбулася презентація двох книг: ,,В боротьбі за Україну: протистояння Якова Гальчевського більшовицькій владі в 1921-1924 рр. на Поділлі: Наукове видання” (за співавторством Володимира Байдича, Олександра Завальнюка, Юрія Олійника, Віталія Галатира) та ,,Церковні літописи Поділля. Документи Фонду 315 ,,Подільська духовна консисторія (1795-1920 рр.): Наукове видання” за авторством Галини Лях.

Робота конференції була організована за такими тематичними напрямами:

•          Історія становлення та розвитку архівної справи в України. Постаті в царині архівної справи;

•          Історико-регіональні дослідження та архівна справа;

•          Збереження, формування та раціональне використання фондів – важливий напрям роботи архівів;

•          Традиційні та інноваційні методи архівної діяльності;

•          Сприяння архівів формуванню культури академічної доброчесності;

•          Корпоративна діяльність архівів.

За результатами конференції видано Вісник Державного архіву Хмельницької області ,,Подільська старовинна № 4”, до якого увійшло 50 наукових статей, з них 4 підготовлені іноземними істориками та науковцями.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

2019-04-11