Корисні посилання

Путівник Державного архіву Хмельницької області – для перегляду натисніть  тут

Анотований реєстр описівфондівколишнього Кам’янець-Подільського міського архіву періоду до 1917 р.– для перегляду натисніть  тут

Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області– для перегляду натисніть  тут

Реєстр метричних книг архівів України: Кн. 24: З колекції Державного архіву Хмельницької області. Вип. 1: Метричні книги римо-католицьких церков / Ідея проекту: О. Качковський. Упорядники: О. Качковський, Т. Урсалова. – К., 2005 [компакт- диск]. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)–  для перегляду натисніть  тут

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів: Архівні фонди України втрачені в період Другої світової війни. Книга 1 / Упор.: К. І. Климова, Н. П. Московченко, Н. П. Павловська. Держкомархів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2007. - 1032 с.(Перелік втрачених фондівДержавного архіву Хмельницької області) – для перегляду натисніть  тут

Реєстр розсекречених архівних фондів Хмельницької області у міжархівному довіднику – для перегляду натисніть  тут

РЕЄСТР фондів Державного архіву Хмельницької області періоду нацистської окупації України (1941-1944 рр.) – для перегляду натисніть  тут